Chương trình Đề cử Tỉnh Bang British Columbia (BC PNP) - Diện Định cư Doanh nghiệp (Entrepreneur Immigration Stream) mở cánh cửa định cư cho những doanh nhân dày dặn kinh nghiệm, sẵn sàng đầu tư và trực tiếp điều hành kinh doanh tại tỉnh bang British Columbia.

Chương trình BC PNP tuyển chọn và đề cử những doanh nhân quốc tế trở thành Thường trú nhân Canada. Những doanh nhân này là những người đã trực tiếp điều hành, phát triển doanh nghiệp và tạo được những lợi ích về kinh tế đáng kể cho tỉnh bang British Columbia. Những ứng viên được tỉnh bang đề cử có thể nộp hồ sơ để trở thành Thường trú nhân Canada.

Diện Định cư Doanh nghiệp được chia thành những nhánh nhỏ nhằm đáp ứng được những ưu tiên về kinh tế cho tỉnh bang British Columbia. Những nhánh nhỏ của diện này có những chỉ tiêu, điều kiện và quy trình cụ thể, như sau:

Nhánh Định cư diện Doanh nghiệp (Entrepreneur Immigration Categories): lựa chọn thể loại này nếu ứng viên muốn thành lập một doanh nghiệp mới hoặc mua và phát triển một doanh nghiệp hiện có tại bất cứ đâu ở British Columbia.

Nhánh Định cư diện Doanh Nghiệp - Thí điểm Khu vực (Entrepreneur Immigration - Regional Pilot): lựa chọn thể loại này nếu ứng viên muốn thành lập một doanh nghiệp mới tại vùng ngoài trung tâm tập trung đông dân số của tỉnh bang British Columbia. Chương trình BC PNP hợp tác cùng với khu vực địa phương trong nhánh định cư này. Ứng viên phải đạt được giấy đề cử từ khu vực địa phương (community referral) trước khi đăng ký tham gia nhánh này.


ENTREPRENEUR IMMIGRATION - REGIONAL PILOT

Nhánh Định cư diện Doanh nghiệp - Thí điểm Khu vực (Entrepreneur Immigration - Regional Pilot) được thành lập nhằm thu hút những doanh nhân có ý định thành lập và trực tiếp điều hành một doanh nghiệp mới tại khu vực địa phương nằm ngoài trung tâm tập trung đông dân số của tỉnh bang British Columbia.

Những Khu vựa địa phương thỏa điều kiện đề ra của chương trình Thí điểm này và đã tham gia vào Chương trình BC PNP sẽ được liệt kê sớm trên website của chúng tôi. Nhưng khu vực địa phương sẽ tìm ra những ngành công nghiệp ưu tiên phát triển kinh tế và sẽ lựa chọn những ứng viên tiềm năng của chương trình BC PNP

Vancouver.jpg


Chương trình Nhập cư Doanh nghiệp - Thí điểm Khu vực là một chương trình nhập cư mới dành cho cá nhân nước ngoài có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp tại các cộng đồng địa phương trên toàn tỉnh British Columbia.


Doanh nghiệp phải được thành lập tại một địa phương có dân số không quá 75.000 người cách khu vực đô thị tối thiểu 30 km.

Chương trình thí điểm 2 năm này được ra đời nhằm giải quyết tính trạng dân số tại các cộng đồng địa phương, bao gồm hiện tượng thế hệ trẻ di cư đến các khu vực thành thị đông đúc tại B.C để tìm kiếm những cơ hội mới, và giúp phân bố lợi ích kinh tế có được từ lực lượng người nhập cư đều khắp toàn tỉnh.

Các doanh nghiệp nước ngoài trúng tuyển chương trình Nhập cư Doanh nghiệp – Thí điểm Khu vực sẽ nhận được giấy phép lao động tạm thời để thành lập và điều hành doanh nghiệp tại British Columbia ít nhất 12 tháng theo các điều khoản của Hợp đồng Kinh doanh.

Nếu Chương trình Đề cử tỉnh bang BC đánh giá doanh nghiệp thỏa mãn các điều khoản của hợp đồng, ứng viên sẽ nhận được đề cử của tỉnh bang và đăng ký visa thường trú với chính phủ Canada.

Dự kiến ứng viên có thể đăng ký tham gia chương trình vào đầu năm 2019.

Các đặc điểm chính của Chương trình:

  • Cộng đồng đóng vai trò chủ đạo - cộng đồng tham dự sẽ đóng vai trò chủ đạo xuyên suốt quá trình. Họ sẽ phải tích cực tham gia thu hút các doanh nghiệp nước ngoài cho địa phương mình. Bằng cách bắt tay với các đối tác địa phương, họ sẽ vận dụng mạng lưới cộng đồng để hỗ trợ quá trình định cư của các doanh nghiệp nước ngoài tại địa phương.
  • Thư đề cử của tỉnh bang - cộng đồng tham dự có quyền giới thiệu doanh nghiệp nước ngoài đến chương trình Đề cử tỉnh bang BC với điều kiện là doanh nghiệp đã từng đến khu vực và dự án mà họ đề cử phải phù hợp với nhu cầu kinh tế và đem lại các lợi ích kinh tế quan trọng cho cộng đồng.
  • Dịch vụ hỗ trợ đón tiếp người nhập cư - cộng đồng tham dự có thể liên hệ cơ quan chương trình để nhận được sự hỗ trợ từ những dịch vụ đón tiếp người nhập cư nhằm giải quyết các nhu cầu liên quan tới nhập cư của họ.
  • Thư mời & ưu tiên hồ sơ - các doanh nghiệp nước ngoài được giới thiệu bởi một cộng đồng tham dự có thể đăng ký tại một hệ thống riêng dành cho chương trình thí điểm. Tại đây, hồ sơ sẽ được chấm điểm và ưu tiên nếu ứng viên nhận được thư mời. Thư mời được cấp hàng tháng.