Điều kiện đối với cộng đồng khu vực

Để tham gia chương trình Nhập cư Doanh nghiệp (EI) - Thí Điểm Khu vực, cộng đồng phải có tổng số dân cư ít hơn 75.000, cách một khu đô thị có tổng số dân cư hơn 75.000 ít nhất 30 km, và chứng minh được mình có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp thông qua mạng lưới định cư và các công ty hỗ trợ doanh nghiệp sẵn có. Đại diện cộng đồng có trách nhiệm tham dự các đợt tập huấn về nhập cư nói chung và chương trình thí điểm nói riêng trước khi có thể tổ chức các chuyến đi khảo sát và đề cử các ứng viên đạt tiêu chuẩn chương trình Thí Điểm.


Điều kiện đối với ứng viên


Chương trình Nhập cư Doanh nghiệp - Thí Điểm Khu vực hướng tới các ứng viên tìm kiếm những cơ hội thành lập doanh nghiệp mới tại các cộng đồng địa phương ở British Columbia. Các ứng viên nước ngoài đã hoặc đang có ý định mua lại một doanh nghiệp sẵn có có thể dự tuyển theo điều kiện chương trình Nhập cư Doanh nghiệp BC PNP – BC PNP Entrepreneur Immigration Category.

Để đăng ký và tham dự Chương trình Nhập cư Doanh nghiệp - Thí Điểm Khu vực, ứng viên phải

1. Đáp ứng các điều kiện Chương trình Nhập cư Doanh nghiệp - Thí Điểm Khu vực

 • Đang sở hữu một doanh nghiệp và có kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao trong vòng 5 năm gần nhất với:
  • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí chủ sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp; hoặc 3
  • Ít nhất 4 năm kinh nghiệp ở vị trí quản lý cấp cao; hoặc
  • Kết hợp ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí chủ sở hữu/quản lý và 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao.
 • Có bằng cấp đại học HOẶC kinh nghiệm ở vị trí chủ sở hữu/quản lý doanh nghiệp với 100% cổ phần sở hữu doanh nghiệp ít nhất 3 năm trong khoảng thời gian 5 năm gần nhất;
 • Có tổng tài sản tối thiểu $300.000;
 • Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh để thành lập doanh nghiệp hợp lệ tại một cộng đồng địa phương thuộc B.C có tham dự chương trình;
 • Sở hữu ít nhất 51% cổ phần của doanh nghiệp đề xuất;
 • Đầu tư tối thiểu $100.000 vào doanh nghiệp đề xuất;
 • Tạo ra ít nhất một vị trí công việc toàn thời gian cho công dân hoặc thường trú dân Canada;
 • Chứng minh trình độ ngôn ngữ tối thiểu đạt CLB 4;
 • Đóng vai trò chủ động trong việc quản lý doanh nghiệp tại B.C ít nhất 12 tháng để nhận được đề cử tỉnh bang;
 • Cư trú tại địa phương thành lập doanh nghiệp ít nhất 75% khoảng thời gian sở hữu giấy phép lao động.


B. Tiến hành một chuyến đi khảo sát địa phương

Tất cả các ứng viên đều phải tiến hành một chuyến đi khảo sát địa phương mà họ mong muốn thành lập doanh nghiệp. Trong suốt chuyến khảo sát, các ứng viên tiềm năng sẽ trình bày đề xuất kinh doanh của họ cho người đại diện cộng đồng. Mục đích của chuyến đi là nhằm nhận được thư đề cử của địa phương – một trong những điều kiện để ứng viên đăng ký tham gia chương trình thành công.


C. Đề xuất kinh doanh và yêu cầu đề cử từ cộng đồng

Trong bản đề xuất kinh doanh, ứng viên sẽ trình bày kế hoạch kinh doanh của họ. Theo đó, doanh nghiệp phải được thành lập với mục đích chính là thu lợi nhuận bằng việc cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho cộng đồng địa phương. Ngoài ra, ứng viên còn phải cho thấy được tiềm năng lợi nhuận về lâu dài của doanh nghiệp.

Lưu ý: các hình thức kinh doanh không hợp lệ bao gồm dịch vụ lưu trứ qua đêm kèm bữa sáng, kinh doanh trang trại nghiệp dư và các hình thức kinh doanh tại gia, phát triển/môi giới bất động sản, bảo hiểm hoặc môi giới kinh doanh.

Danh sách hoàn chỉnh sẽ được cộng bố vào đầu 2019.

Để nhận được đề cử của cộng đồng, ứng viên phải:

 1. Tìm hiểu về cộng đồng địa phương nơi họ thành lập doanh nghiệp và các ngành công nghiệp ưu tiên tại đây;
 2. Hiểu rõ tình hình kinh doanh, thị trường địa phương và các dịch vụ hỗ trợ sẵn có để thành lập doanh nghiệp;
 3. Đề xuất và phát triển ý tưởng kinh doanh phù hợp với ngành công nghiệp được ưu tiên tại cộng đồng;
 4. Gặp gỡ và thảo luận ý tưởng kinh doanh với người đại diện chỉ định bởi cộng đồng; 
 5. Yêu cầu thư đề cử của cộng đồng để nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến với BC PNP.


D. Nộp hồ sơ đăng ký và nhận kết quả chấm điểm từ BC PNP


Sau khi được cộng đồng địa phương cấp thư đề cử , các ứng viên phải nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến đến BC PNP cung cấp thông tin về công việc và/hoặc kinh nghiệm kinh doanh, trình độ học vấn, khả năng ngoại ngữ, tổng tài sản và các chi tiết khác về doanh nghiệp đề xuất.

Ngoài ra, các ứng viên còn phải nộp một bản sao thư đề cử của cộng đồng địa phương và chứng chỉ ngoại ngữ để chứng minh khả năng ngôn ngữ của họ.

E. Nộp hồ sơ đăng ký cho BC PNP

Khi được mời nộp hồ sơ đăng ký cho BC PNP, ứng viên phải tham dự một buổi phỏng vấn tại Vancouver để thảo luận về các thông tin cung cấp trong hồ sơ. Sau khi hồ sơ được chấp thuận, ứng viên phải ký một Hợp đồng Kinh doanh nêu rõ các yêu cần cần thỏa mãn trước khi chính phủ British Columbia cấp đề cử tỉnh bang để ứng viên đăng ký visa thường trú. Tất cả hồ sơ đều được đánh giá trong vòng bốn tháng sau khi nhận.

Ứng viên phải có giấy phép lao động hợp lệ khi đến B.C để thành lập doanh nghiệp, đầu tư và tạo công việc làm. Người phối ngẫu đi cùng ứng viên được phép đăng ký giấy phép lao động mở trong khoảng thời gian này.

Sau khi thuận lợi điều hành doanh nghiệp tối thiểu 12 tháng, ứng viên có thể nộp báo cáo tổng kết đến BC PNP. BC PNP sẽ đánh giá bản báo cáo và quyết định ứng viên có đáp ứng được các điều khoản và yêu cầu của Hợp đồng kinh doanh không. Thời gian đánh giá báo cáo là 4 tháng.

F. Hồ sơ đăng ký Visa Thường Trú

Nếu BC PNP chấp thuận bản báo cáo tổng kết, ứng viên sẽ nhận được chứng nhận đề cử tỉnh bang và có thể nộp hồ sơ đăng ký thường trú nhân đến Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada.