Vancouver


     
     CHƯƠNG TRÌNH CHỈ ĐỊNH TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA

Chương trình có tên gọi tắt là BC PNP (British Columbia's Provincial Nominee Program). Thông qua chương trình này, những ứng viên tiềm năng với những kĩ năng và kinh nghiệm được chỉ định bởi tỉnh bang có thể nhận được Chứng nhận Đề cử Tỉnh bang (British Columbia Provincial Nomination Certificate). Nhờ vào đó những ứng cử viên nước ngoài có nộp hồ sơ xin trở thành Thường trú nhân Canada với thời gian xét duyệt hồ sơ nhanh hơn nhiều so với các diện chương trình của những tỉnh bang khác.

BC PNP chấp nhận những hồ sơ được nộp thông qua 2 diện chính như sau:

  • Skills Immigration (bao gồm Express Entry British Columbia)
  • Entrepreneur Immigration

Hai diện bên trên thuộc chương trình được chia thành nhiều nhánh khác nhau.

     DIỆN KINH DOANH

British Columbia đã giới thiệu một hệ thống đăng ký trực tuyến bắt buộc, gọi là Bản đăng ký doanh nhân xuất nhập cảnh (EIR), cho tất cả các ứng viên tiềm năng tham gia vào việc Nhập cư diện doanh nhân của chương trình Chỉ định tỉnh bang (BC PNP). Tối thiểu 200 đơn đăng ký sẽ được chấp nhận mỗi tháng, và BC PNP sẽ mời định kỳ người đăng ký có số điểm cao nhất để nộp đơn.

Ứng viên trúng tuyển sẽ có được một giấy phép làm việc và nếu hệ thống điều hành kinh doanh tại BC đáp ứng được yêu cầu của chương trình trên cơ sở hiện hành, họ sẽ có quyền nộp đơn xin làm cư dân thường trú Canada thông qua BC PNP. Chương trình này mở ra một con đường cho cư dân thường trú Canada thành doanh nhân giàu kinh nghiệm, người mà có thể thiếp lập kinh doanh tại BC và đầu tư, vận hành một doanh nghiệp thương mại có thể đứng vững và tạo ra những lợi ích đáng kể cho kinh tế tỉnh bang.

BC PNP khuyến khích những ứng viên nên thực hiện một chuyến khảo sát tại BC để học hỏi thêm về những cơ hội và môi trường kinh doanh bản địa trước khi đăng ký. Người đăng ký và ứng viên không nên thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào hay cam kết tài chính trước khi ký kết một Thỏa thuận thực hiện (Performance Agreement) với BC PNP và phải có giấy phép làm việc từ Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Bất kỳ khoản đầu tư nào thực hiện trước khi có được giấy phép làm việc là mạo hiểm của riêng mỗi ứng viên.