BẢN ĐÁNH GIÁ - ADAPTABILITY ASSESSMENT MATRIX

Bản đánh giá chung được dùng để đánh giá khả năng thích nghi của ứng viên khi sinh sống tại Manitoba. Ứng viên phải đạt được 60 điểm hoặc nhiều hơn để được chấp thuận.

        I. ĐỘ TUỔI (TỐI ĐA 15 ĐIỂM)

 ĐỘ TUỔI  ĐIỂM
 •  Dưới 21
 0
 •  21 đến 24
 5
 •  25 đến 29
 10
 •  30 đến 44
 15
 •  45 đến 49
 5
 •  50 đến 54
 5
 •  Trên 54

 0

 


        II. CHỨC VỤ KINH DOANH

 CHỨC VỤ KINH DOANH       ĐIỂM    
 •  Sở hữu và quản lý Kinh doanh (quyền sở hữu 50%)
 15
 •  Sở hữu và quản lý Kinh doanh (quyền sở hữu từ 20% đến 50%)
 12
 •  Quản lý cấp cao
 10        III. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ KINH DOANH

KINH NGHIỆM  ĐIỂM
 •  10 năm và hơn
 15
 •  Trên 6 năm đến 10 năm
 10
 •  Trên 3 năm đến 6 năm

 5        IV. TÀI SẢN RÒNG

 TỔNG TÀI SẢN  ĐIỂM
 •  Trên 2.5 triệu đô
 15
 •  Trên 2 triệu đô đến 2.5 triệu đô
 14
 •  Trên 1.5 triệu đô đến 2 triệu đô
 13
 •  Trên 1 triệu đô đến 1.5 triệu đô
 12
 •  Trên 500.000 đến 1 triệu đô
 10
 •  350.000 đô đến 500.000 đô
 8        V. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ (ANH/PHÁP)

 TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ                CLB                    ĐIỂM    
 • Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt hoặc bạn giao tiếp
  rất tốt và thành thục tiếng Anh/Pháp
 > 6  20
 • Khả năng sử dụng ngôn ngữ khá hoặc bạn có một số kĩ năng
  tiếng Anh/Pháp và có thể giao tiếp tốt trong mọi trường hợp
  cuộc sống hằng ngày
 4  đến  6  15
 • Không có hoặc ít khả năng sử dụng tiếng Anh/Pháp
 < 4  0        VI. CÁC YẾU TỐ KHÁC

 YẾU TỐ       ĐIỂM    
 • Ứng viên đã đến khảo sát Manitoba tối thiểu 5 ngày làm việc và tiến hành
  khảo sát về diện kinh doanh tương tự và liên quan đến lối sống
15
 • Vợ/chồng của ứng viên có khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt
  (điểm CLB 5 hoặc hơn)
10
 • Ứng viên có người thân cư trú tại Manitoba hơn một năm gần đây
5
 • Con của ứng viên được công nhận học tại một học viện của Canada tối thiểu
  6 tháng trước ngày nộp đơn xin định cư và chủ động theo đuổi
  đào tạo học thuật, 
  chuyên môn hoặc nghề toàn thời gian
5
 • Ứng viên hoặc vợ/chồng đã hoàn thành chương trình học toàn thời gian ít
  nhất 1 năm
  tại học viện “sau trung học” tại Manitoba. Điều này phải
  được hoàn thành sau khi đã 17 tuổi
 • Ứng viên hoặc vợ/chồng đã hoàn thành ít nhất 6 tháng
  của chương trình làm việc toàn thời gian tại Manitoba.
 • Ứng viên phải cung cấp chứng từ liên quan đến việc làm của anh ấy/cô ấy 
  và bản
  photo của giấy chứng nhận làm việc
5