Điều kiện đối với ứng viên

Để dự tuyển Hạng mục Kinh doanh, ứng viên phải:

 • Đáp ứng được điều kiện tối thiểu để nộp hồ sơ Biểu thức quan tâm (EOI):
  • Có tổng tài sản tối thiểu đạt 500.000 đô la Canada, xác minh bởi một cơ quan trung gian chuyên nghiệp được Bộ chấp thuận;
  • Số tài sản được tích lũy hợp pháp, và có thể chứng minh tài chính ít nhất 80% với một cơ quan trung gian chuyên nghiệp được Bộ chấp thuận;
  • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm kinh doanh trong 10 năm gần nhất; và
  • Có vốn đầu tư tối thiểu 300,000 đô la Canada ở Regina hoặc Saskatoon, hoặc tối thiểu 200,000 đô la Canada tại các vùng khác của Saskatchewan.
 • Cho thấy sự hiểu biết tường tậnvề Kế hoạch Thành lập Doanh nghiệp – Business Establishment Plan (BEP);
 • Sở hữu ít nhất 1/3 (33.33 %) tổng số vốn của một doanh nghiệp Saskatchewan trừ khi tổng số tiền đầu tư của họ là từ 1.000.000 đô la Canada trở lên;
 • Tạo ra hoặc duy trì ít nhất hai vị trí công việc cho công dân hoặc thường trú dân Canada sinh sống tại Saskatchewan (không phải là người thân họ hàng) nếu thành lập một doanh nghiệp mới tại Saskatoon hoặc Regina;
 • Nếu mua lại một doanh nghiệp đã có tại Saskatoon hoặc Regina, ứng viên phải duy trì toàn bộ số lượng nhân viên (số lượng công dân hoặc thường trú dân Canada)
 • Sinh sống tại Saskatchewan với những thành viên gia đình đi cùng; và
 • Ký Hợp đồng Kết quả Kinh doanh cung cấp bởi SINP sau khi hồ sơ được phê duyệt với Chính phủ Saskatchewan

Điều kiện đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đáp ứng những tiêu chí sau đây:

 • Doanh nghiệp phải có khả năng đem lại lợi ích kinh tế cho tỉnh Saskatchewan. Tiêu chí này sẽ được đánh giá bởi viên chức nhập cư SINP;
 • Doanh nghiệp có thể theo hình thức Hộ kinh doanh cá thể, hợp doanh hoặc công ty cổ phần, miễn là doanh nghiệp tuân theo các quy định pháp luật của địa phương;
 • Doanh nghiệp phải là một cơ quan thu lợi nhuận với mục đích chính là thu được lợi nhuận từ việc buôn bán sản phẩm và/hoặc dịch vụ; và
 • Doanh nghiệp phải được xem là một “cơ sở thường trú” như định nghĩa ở mục phụ 400(2) cảu Bộ luật Thuế Lợi tức Canada năm 1985.

Những Điều kiện bổ sung khi mua lại doanh nghiệp

Nếu mua lại một doanh nghiệp sẵn có ở Saskatchewan, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp phải được điều hành bởi cùng một chủ sở hữu trong ba năm gần nhất;
 • Ứng viên phải tiến hành một chuyến đi khảo sát để gặp gỡ chủ sở hữu trước đó;
 • Qúa trình định giá doanh nghiệp phải được thực hiện một cách công bằng và hợp lý;
 • Ứng viên phải nắm toàn quyền kiểm soát và sở hữu doanh nghiệp; và
 • Ứng viên phải đảm bảo duy trì công việc làm cho những nhân viên sẵn có là công dân hoặc thường trú dân Canada trên mức tối thiểu, đảm bảo duy trì mức lương và các điều khoản lao động vốn dĩ.

Nếu mua lại doanh nghiệp sẵn có ở Saskatchewan từ một cá nhân được đề cử theo Chương trình SINP Entrepreneur, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp phải được điều hành bởi cùng một chủ sở hữu trong ba năm gần nhất;
 • Doanh nghiệp phải chứng minh thu được lợi nhuận thuần ít nhất 2 trong 3 năm gần nhất;
 • Chủ sở hữu trước phải là Thường trú dân hoặc Công dân Canada;
 • Ứng viên phải tiến hành một chuyến đi khảo sát để gặp gỡ chủ sở hữu hiện tại;
 • Qúa trình định giá doanh nghiệp phải được thực hiện một cách công bằng và hợp lý;
 • Ứng viên phải nắm toàn quyền kiểm soát và sở hữu doanh nghiệp; và
 • Ứng viên phải đảm bảo duy trì công việc làm cho những nhân viên sẵn có là công dân hoặc thường trú dân Canada.

Những Điều kiện bổ sung đối với Doanh nghiệp liên doanh của Các ứng viên SINP

Nếu ứng viên đề xuất thành lập liên doanh với một ứng viên SINP khác để điều hành doanh nghiệp, mua lại một doanh nghiệp sẵn có, hoặc hợp tác với một Thường Trú Dân hoặc Công dân Canada, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp phải được điều hành bởi cùng một chủ sở hữu trong ba năm gần nhất;
 • Ứng viên phải tiến hành một chuyến đi khảo sát để gặp gỡ chủ sở hữu trước đó;
 • Qúa trình định giá doanh nghiệp phải được thực hiện một cách công bằng và hợp lý;
 • Ứng viên phải nắm toàn quyền kiểm soát và sở hữu doanh nghiệp; và
 • Ứng viên phải đảm bảo duy trì công việc làm cho những nhân viên sẵn có là công dân hoặc thường trú dân Canada
 • Ứng viên không cần tạo thêm công việc làm.
 • Ứng viên phải ghi rõ trong đơn dự tuyển về việc đề xuất thành lập liên doanh với một ứng viên thuộc cùng chương trình hoặc một thường trú dân hoặc công dân Canada, và xác định đối tác kinh doanh đề xuất;
 • Các ứng viên phải nộp Biểu thức quan tâm - EOI riêng của họ vào cùng thời điểm;

LƯU Ý: Mỗi ứng viên thuộc cùng một dự án liên doanh sẽ được đánh giá riêng biệt. Hệ thống EOI sẽ đánh giá và chấm điểm họ dựa trên năng lực của mỗi cá nhân. Nếu một đối tác không được tuyển chọn, các đối tác còn lại phải điều chỉnh đề xuất kinh doanh để đảm bảo số điểm EOI của họ. Nếu tất cả các đối tác đều được tuyển chọn, mỗi người sẽ phải ký một Hợp đồng Kết quả Kinh doanh riêng, và thực hiện đủ các điều khoản trong hợp đồng để được đề cử. Nếu một hoặc một số đối tác không đáp ứng được các điều khoản trong Hợp đồng của họ, các đối tác còn lại phải điều chỉnh hợp đồng của mình để đảm bảo họ vẫn đủ điều kiện tham gia chương trình.

Yêu cầu đầu tư tối thiểu

Khoản đầu tư được xem là hợp lệ nếu nó cần thiết cho việc thành lập và điều hành doanh nghiệp mới, hoặc cần thiết cho việc mua lại, cải thiện và điều hành một doanh nghiệp sẵn có. Một số khoản đầu tư có thể được xem là hợp lệ trong giới hạn của quy định.