Chương trình Đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) Diện Kinh doanh được tạo ra nhằm thu hút các cá nhân có nguyện vọng khởi nghiệp hoặc mua lại một doanh nghiệp và định cư lâu dài tại Nova Scotia.

Chương trình này hướng tới các đối tượng là chủ doanh nghiệp và quản lý kinh doanh cấp cao có ý định sinh sống tại Nova Scotia và tham gia thường trực vào việc điều hành doanh nghiệp, Chương trình NSNP Diện Kinh doanh là một chương trình định cư từ tạm trú đến thường trú áp dụng hệ thống Biểu thức quan tâm – Expression of Interest (EOI). Nếu được chọn, ứng viên sẽ được Nova Scotia cấp giấy phép lao động thời hạn ít nhất một năm để điều hành doanh nghiệp tại tỉnh trước khi đề cử ứng viên đăng ký visa thường trú tại Canada.

Quy trình đề cử

Quy trình đề cử gồm sáu bước:

Bước 1: Nộp Biểu thức quan tâm – Expression of Interest (EOI) cho tỉnh Nova Scotia

Ứng viên cho thấy nguyện vọng điều hành doanh nghiệp và định cư tại Nova Scotia bằng việc hoàn tất mẫu đơn khảo sát trực tuyến EOI. Trong đó, ứng viên cung cấp các thông tin về kinh nghiệm sở hữu hoặc quản lý dianh nghiệp, trình độ ngôn ngữ, trình độ học vấn, số tiền đầu tư, tổng tài sản, độ tuổi, khả năng thích nghi và các thông tin khác về doanh nghiệp. Chỉ những ứng viên thỏa mãn các yêu cầu tối thiểu mới có thể nộp EOI. Sau đó, hệ thống sẽ đánh giá và chấm điểm ứng viên dựa trên thang điểm riêng của chương trình và lưu trữ hồ sơ của ứng viên trong hệ thống. Hồ sơ của ứng viên có thể được lưu trữ tại hệ thống tới một năm kể từ ngày nhận. Nếu không được chọn sau khoảng thời gian này, hồ sơ sẽ bị loại khỏi hệ thống. Ứng viên có thể nộp một Biểu thức quan tâm mới nếu muốn. Nếu ứng viên được cộng thêm điểm sau khi đã nộp hồ sơ, ứng viên cũng cần phải nộp một bộ mới.

Bước 2: Thư mời dự tuyển

Các ứng viên có số điểm cao nhất sẽ nhận được Thư Mời Dự Tuyển – Invitation to Apply (ITA) từ Cơ quan Di trú Nova Scotia – Nova Scotia Office of Immigration (NSOI) yêu cầu ứng viên nộp hồ sơ chính thức cho Chương trình Đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP). Theo sau, những bộ hồ sơ hoàn chỉnh sẽ trải qua quá trình đánh giá của NSOI.

Một bộ hồ sơ được xem là hoàn chỉnh khi tập hợp đủ:

  • Mẫu đơn dự tuyển (nộp trong vòng 90 ngày kể từ khi cấp ITA);
  • Tất cả các giấy tờ xác minh(nộp trong vòng 90 ngày kể từ khi cấp ITA);
  • Kế hoạch thành lập doanh nghiệp (nộp trong vòng 90 ngày kể từ khi cấp ITA); và
  • Báo cáo xác minh tài sản từ một cơ quan xác minh tài sản chỉ định bởi NSOI (nộp trong vòng 180 ngày kể từ khi cấp ITA).
    • LƯU Ý: ứng viên phải báo cho NSOI cơ quan xác minh tài sản mà ứng viên lựa chọn trong vòng 20 ngày kể từ khi cấp ITA.

Bước 3: Phỏng vấn trực tiếp và Hợp đồng Kinh doanh

Sau khi NSOI đã đánh giá hồ sơ, cơ quan sẽ liên hệ các ứng viên thỏa mãn điều kiện đề ra về việc phỏng vấn trực tiếp với một viên chức của NSOI. Tất cả các buổi phỏng vấn sẽ được tiến hành tại Nova Scotia trong vòng 60 ngày kể từ khi cơ quan liên hệ ứng viên. Nếu phỏng vấn thành công, cơ quan sẽ gửi ứng viên một Hợp đồng Kết quả Kinh doanh để xem xét và ký tên. Hợp đồng Kết quả Kinh doanh này là một hợp đồng pháp lý với tỉnh nêu rõ khoản tiền đầu tư của ứng viên và ngành, lĩnh vực mà công ty sẽ hoạt động cùng một số thông tin có liên quan khác. Nếu ứng viên phỏng vấn không thành công hoặc không tham dự phỏng vấn trong thời hạn 60 ngày nêu trên, hồ sơ của ứng viên sẽ bị đóng.

NSOI sẽ cấp một Chứng thư xác nhận Doanh nghiệp và hướng dẫn ứng viên cách đăng ký giấy phép lao động tại IRCC khi ứng viên đã nhận được Hợp đồng Kết quả Kinh doanh. Ứng viên cần phải nộp hồ sơ đăng ký giấy phép lao động cho IRCC trong vòng hai tháng kể từ ngày được cấp Chứng thư xác nhận Doanh nghiệp. Nếu IRCC từ chối hồ sơ giấy phép lao động, ứng viên sẽ mất quyền tham gia Chương trình NSNP Diện Kinh doanh.

Bước 4: Giấy phép lao động tạm thời và Thành lập Doanh nghiệp tại Nova Scotia

Các ứng viên nhận được giấy phép lao động có thể chuyển đến Nova Scotia cùng gia đình, định cư, khởi nghiệp hoặc mua lại doanh nghiệp. Nếu ứng viên không thực hiện được những công việc trên trong vòng một năm kể từ khi nhận được Chứng thư xác nhận Doanh nghiệp, hồ sơ của ứng viên sẽ bị đóng. Vì thế, ứng viên nên bắt đầu điều hành doanh nghiệp của họ tại Nova Scotia trong vòng 6 tháng kể từ khi có được giấy phép lao động và chuyển đến tỉnh.

Ứng viên trúng tuyển phải tham dự một buổi họp với viên chức của NSOI trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến. Viên chức sẽ đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan tới điều khoản Hợp đồng Kết quả Kinh doanh và giới thiệu cho ứng viên những cơ sở cung cấp dịch vụ phù hợp để ứng viên có thể tham khảo và được hướng dẫn thêm thông tin. Ngoài ra, ứng viên còn phải ký một Báo cáo Nhập cảnh trong buổi họp.

Bước 5: Yêu cầu Đề cử

Sau khi ứng viên đã thực hiện các điều khoản của Hợp đồng Kết quả Kinh doanh, bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc đầu tư, điều hành doanh nghiệp tối thiểu 1 năm liên tục, và nộp Báo cáo Tình hình Thành lập Doanh nghiệp cho NSOI, ứng viên có thể dự tuyển nhận đề cử thường trú nhân tại Nova Scotia theo Chương trình NSNP bằng việc nộp mẫu Đơn Yêu cầu Đề cử. Đơn Yêu cầu Đề cử sẽ nêu rõ các thông tin về doanh nghiệp cùng ý kiến kiểm toán và Báo cáo Mục đích Đặc thù – Special Purpose Report từ một Cơ quan Xác minh kiểm toán thuộc NSOI do ứng viên tự chọn.

NSOI sẽ gửi văn bản thông báo về quyết định đề cử cho ứng viên hoặc người đại diện của họ. Nếu được NSNP đề cử:

  • Ứng viên sẽ nhận được thư từ NSOI xác nhận cấp Đề cử; và
  • Xác nhận Đề cử được NSOI gửi trực tiếp cho IRCC và hết hạn sáu tháng sau ngày cấp

Nếu NSOI đang cân nhắc từ chối hồ sơ, ứng viên hoặc người đại diện của họ sẽ nhận được thư cho thấy ý định từ chối hồ sơ từ NSOI. Trong trường hợp này, ứng viên sẽ có 10 ngày làm việc để bổ sung thêm thông tin. Sau 10 ngày trên, hồ sơ cùng các thông tin bổ sung sẽ được tái xem xét và chờ nhận quyết định cuối cùng. Quyết định cuối cùng sẽ được thông báo bằng văn bản và không thể bị kháng cáo.

Bước 6: Đăng ký Visa thường trú

Khi được đề cử, ứng viên có thể nộp hồ sơ đăng ký visa thường trú cho IRCC trong vòng sáu tháng. Tuy nhiên, đề cử NSNP không hoàn toàn đảm bảo ứng viên sẽ nhận được Visa thường trú. Chỉ khi cơ quan visa duyệt hồ sơ, ứng viên mới được cấp Xác nhận Thường trú nhân. Ứng viên phải gửi bản sao của thư xác nhận cho NSOI trong vòng 30 ngày làm việc.