Kế hoạch thành lập Doanh nghiệp

Kế hoạch thành lập doanh nghiệp đòi hỏi sự mạch lạc và cân nhắc cẩn trọng nhằm tạo tiền đề cho việc định cư và phát triển doanh nghiệp thuận lợi ở Nova Scotia. Bản kế hoạch nên phác thảo các bước ứng viên cần thực hiện để đảm bảo doanh nghiệp có tỉ lệ thành công cao và có thể được triển khai ngay khi ứng viên di cư đến. Ngoài ra, nó cũng phải chứng minh được doanh nghiệp đạt mức đầu tư tối thiểu, ứng viên sẽ đóng vai trò chủ động trong việc quản lý, điều hành kinh doanh và ứng viên đã tiến hành nghiên cứu xem xét các khía cạnh kinh kế, thị trường và văn hóa cần thiết cho doanh nghiệp đề xuất.

Kế hoạch thành lập Doanh nghiệp phải bao gồm một Bản kế hoạch triển khai chi tiết liệt kê các bước triển khai việc kinh doanh trong 2-3 năm tiếp theo. Các bước này có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong: các hoạt động tài chính để khởi nghiệp hoặc mua lại doanh nghiệp, ngày dự tính khai trương, thời gian tuyển dụng, thời gian tiến hành các hoạt động xuất khẩu, v.v.

Việc ứng viên có đầy đủ kiến thức và sự hiểu biết về kế hoạch của bản thân là vô cùng thiết yếu. Nếu ứng viên không nắm rõ được nội dung của kế hoạch, ứng viên có thể sẽ bị đánh giá là không hợp lệ và bị mất điểm phần nhân tố Kế hoạch hình thành Kinh doanh.

Dù ứng viên có ý định mua lại hay hình thành một doanh nghiệp mới hay không, Bản kế hoạch cũng phải bao gồm các phần: ý tưởng kinh doanh, lợi ích kinh tế, khoản tiền đầu tư, quan hệ kinh doanh và vốn con người.

Ý tưởng kinh doanh

Phần Ý tưởng kinh doanh của Kế Hoạch Thành Lập Doanh Nghiệp phải:

 • Xác định ngành công nghiệp/lĩnh vực doanh nghiệp sẽ hoạt động; Bao gồm Mã số của ngành trong Hệ thống Phân loại Công nghiệp Bắc Mỹ (NAICS)
 • Miêu tả doanh nghiệp được đề xuất, bao gồm:
  • Số cổ phần sở hữu: ứng viên phải chứng minh được mình sở hữu ít nhất 33,33% số cổ phần của doanh nghiệp và liệt kê tên cùng thông tin liên hệ của các nhà đầu tư khác
  • Tên pháp lý và tên thương nghiệp của doanh nghiệp (trong trường hợp mua lại doanh nghiệp), 
  • Chi tiết các cải cách ứng viên dự định sẽ thực hiện liên quan tới việc điều hành doanh nghiệp (trong trường hợp mua lại doanh nghiệp).
 • Bao gồm các thông tin về hình thức sở hữu doanh nghiệp – Hộ kinh doanh cá thể, hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân, kinh doanh nhượng quyền thương mại, thu mua;
 • Xác định địa điểm thành lập doanh nghiệp (thành phố hay thị trấn);
 • Cung cấp các thông tin về quy mô hoạt động của doanh nghiệp (tại địa phương, khu vực, hay toàn quốc)

Kế hoạch bán hàng và tiếp thị

Phần kế hoạch bán hàng và tiếp thị của Bản kế hoạch phải cho thấy:

 • Bản phân tích thị trường và chiến lược tiếp thị bao gồm thị trường mục tiêu, các nhà cung cấp chính và đối thủ cạnh tranh chính;
 • Doanh nghiệp sẽ tìm kiếm mặt bằng để vận hành như thế nào;
 • Loại sản phẩm và dịch vụ doanh nghiệp cung cấp;
 • Kênh phân phối doanh nghiệp sẽ sử dụng;
 • Thời gian làm việc của doanh nghiệp;
 • Các dịch vụ chuyên môn doanh nghiệp dự định sử dụng, nếu có;
 • Đầy đủ các thông tin về nghiên cứu thực hiện để hỗ trợ kế hoạch này.

Đi khảo sát (nếu mua lại doanh nghiệp)

Bất kì ứng viên nào quyết định mua lại doanh nghiệp đều bắt buộc phải thực hiện một chuyến khảo sát. Các ứng viên phải viết một bản Báo cáo Chuyến đi Khảo sát ghi chi tiết các hoạt động trong chuyến đi để nộp kèm với hồ sơ dự tuyển trực tuyến. Bản báo cáo phải ghi lại toàn bộ quá trình ứng viên đến Canada, bao gồm cả thời gian ở tại các tỉnh khác, nếu có.

Báo cáo chuyến đi khảo sát phải bao gồm:

 • Tổng cộng thời gian ở tại Canada;
 • Tên của nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp và tổ chức định cư ứng viên đến thăm trong chuyến đi, bao gồm địa chỉ bưu tín, số điện thoại và email;
 • Miêu tả các hoạt động và/hoặc các buổi họp và tầm quan trọng của chúng đối với việc thành lập doanh nghiệp hoặc định cư của ứng viên;
 • Bản sao của tất cả các vé máy bay, phiếu lên máy bay và biên lai khách sạn trong suốt chuyến đi Canada;
 • Bản sao danh thiếp nhận được từ các đối tác liên quan và các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh trong ứng viên liên hệ trong chuyến đi; và
 • Chi tiết của các chuyến đi đến địa điểm kinh doanh và các buổi họp với chủ sở hữu doanh nghiệp hiện tại.

Các nhân tố trọng yếu

Mục này của Bản kế hoạch nên chỉ ra:

 • Các quy định của chính phủ có thể áp dụng đối với doanh nghiệp bảo gồm các quy định về môi trường,sức khỏe, phân vùng đô thị, và luật lao động;
 • Các yêu cầu bảo hiểm đặc biệt; và
 • Các khó khăn chung dự kiến sẽ gặp phải ngoài những điểm đã nêu.

Các nhân tố rủi ro

NSOI sẽ xem xét các khả năng có thể dẫn tới rủi ro cho doanh nghiệp đề xuất và năng lực giải quyết tình huống của ứng viên khi gặp rủi ro. Việc này bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc, liệu ứng viên đề nghị nhận tài chính từ các nguồn bên ngoài, hay ứng viên sẽ đầu tư hơn 50% số tài sản của mình.

Đầu tư/tài chính

Mục đầu tư của Kế hoạch nên bao gồm:

 • Khoản đầu tư đề xuất và các hạng mục cần sử dụng số tiền;
 • Các quỹ và khoản chi khởi nghiệp dự đoán;
 • Nguồn tài chính của khoản đầu tư;
 • Báo cáo tài chính trong 5 năm gần nhất, trong trường hợp mua lại doanh nghiệp; và
 • Báo cáo tài chính chiếu lệ trong 3 năm, bao gồm bản cân đối tài chính, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Quan hệ thương nghiệp

Ở mục này, ứng viên nên cung cấp:

 • Tên, tổ chức, địa chỉ bưu tín, số điện thoại, và địa chỉ email của các nhà thầu cung cấp dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp mà ứng viên đã liên hệ và/ hoặc đang hợp tác hay đã giao kết hợp đồng với;
 • Tên, tên tổ chức, địa chỉ bưu tín, số điện thoại, và địa chỉ email của cá nhân chuẩn bị hoặc hỗ trợ chuẩn bị Kế hoạch; và
 • Bản tóm tắt các cá nhân ứng viên đã liên hệ tư vấn hoặc ký hợp đồng trong quá trình chuẩn bị Kế hoạch.

Vốn con người

Mục cuối cùng của kế hoạch nên bao gồm:

 • Đóng góp của ứng viên trong việc quản lý doanh nghiệp đề xuất, trong đó gồm số giờ ứng viên ước tính sẽ thực hiện công tác quản lý và/hoặc làm việc tại doanh nghiệp mỗi tuần;
 • Bất kì công tác chuẩn bị hoặc huấn luyện nào cần thiết cho việc kinh doanh tại Saskatchewan (bao gồm tên khóa học và cơ sở giảng dạy, nếu có);
 • Trình độ học vấn của ứng viên và tầm quan trọng của nó đối với ý tưởng kinh doanh đề xuất
 • Kinh nghiệm kinh doanh của ứng viên và tầm quan trọng của nó đối với ý tưởng kinh doanh đề xuất
  • Nếu ứng viên không có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập liên quan tới doanh nghiệp đề xuất, ứng viên nên giải thích kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của mình có thể đóng góp cho doanh nghiệp như thế nào.

Các trường hợp không hợp lệ

Đối với ứng viên

Ứng viên không hợp lệ nếu:

 • Là người tị nạn đang sinh sống tại Canada;
 • Đang cư trú bất hợp pháp tại nơi định cư hoặc tại Canada;
 • Đã từng bị trục xuất bởi IRCC hoặc Have had a removal order issued against them by IRCC or Cơ Quan Hải quan Canada;
 • Bị cấm nhập cảnh Canada;
 • Đầu tư bị động (Đầu tư vào doanh nghiệp ở Nova Scotia nhưng tham gia rất ít hoặc không tham gia vào công việc quản lý hàng ngày); hoặc
 • Không có tư cách pháp nhân; ứng viên sẽ có quyền tham gia sau khi phục hồi tư cách pháp nhân

Đối với doanh nghiệp

Các hình thức doanh nghiệp sau được xem là không hợp lệ:

 • Các doanh nghiệp được điều hành từ xa (Từ một địa phận khác của Canada hoặc một quốc gia khác);
 • Môi giới/xây sựng/phát triển bất động sản, môi giới bảo hiểm, hoặc môi giới kinh doanh; trừ khi ứng viên chứng minh được doanh nghiệp có thể đem lại lợi ích cho tỉnh
 • Các dịch vụ chuyên môn hoặc các cá nhân điều hành doanh nghiệp tự do yêu cầu giấy phép hoặc đăng ký;
 • Cho vay theo ngày, đổi séc thành tiền mặt, đổi tiền và kinh doanh máy rút tiền tự động;
 • Cầm đồ;
 • Các liên hiệp tín dụng;
 • Các doanh nghiệp tại gia, bao gồm chỗ trọ ngắn ngày và nhà ở cho thuê; trừ khi ứng viên chứng minh được doanh nghiệp có thể đem lại lợi ích cho tỉnh;
 • Hợp tác xã;
 • Đầu tư vào doanh nghiệp hoạt động chủ yếu vì mục đích nhận thu nhập thụ động từ nguồn vốn đầu tư.
 • Các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất, phân phối hoặc buôn bán các sản phẩm, dịch vụ khiêu dâm
 • Các doanh nghiệp liên doanh giữa các ứng viên thuộc chương trình NSNP; và/hoặc
 • Bất kì loại hình doanh nghiệp nào có thể ảnh hưởng tới uy tín của NSNP hoặc chính phủ