TORONTO SS


     CHƯƠNG TRÌNH CHỈ ĐỊNH TỈNH BANG ONTARIO

Chương trình Chỉ định Tỉnh bang Ontario ngoài tên gọi Ontario's Provincial Nominee Program còn được gọi là Ontario Immigrant Nominee Program - OINP.

Thông qua chương trình này, những ứng viên tiềm năng với những kỹ năng và kinh nghiệm được chỉ định bởi tỉnh bang có thể nhận được Chứng nhận Tỉnh bang Ontario - Ontario Provincial Nomination Certificate. Nhờ đó, những ứng cử viên quốc tế có thể nộp hồ sơ xin Thường trú nhân với thời gia xét duyệt nhanh hơn nhiều so với những diện chương trình định cư khác của Canada.

Chương trình chấp nhận những hồ sơ nộp qua các diện chương trình bên dưới:OINP 3001

 

     
      DIỆN KINH DOANH OINP - OINP ENTREPRENEUR STREAM

Chương trình này được tạo ra nhằm thu hút những cá nhân, những người đang tìm kiếm để thực hiện ý tưởng kinh doanh của họ hoặc mua lại một doanh nghiệp hiện có tại Ontario.

Ứng viên trúng tuyển sẽ nhận được giấy phép làm việc tạm thời - dựa trên thỏa thuận làm việc - để thành lập doanh nghiệp tại Ontario. Nếu thỏa thuận về đầu tư và tạo ra việc làm được phác thảo trong thỏa thuận được tuân thủ, doanh nhân sẽ có cơ hội được đề cử bởi OINP thành Cư dân thường trú của Canada. Diện Doanh nhân OINP điều hành dựa trên hệ thốn "Biểu thức quan tâm" (Expression of Interest - EOI), nơi mà những ứng viên thích hợp sẽ phải được mời trước khi họ có thể nộp hồ sơ hoàn chỉnh.

Vào tháng 8 năm 2016, OINP cho ra mắt một hệ thống xét duyệt trực tuyến để ứng viên có thể dễ dàng truy cập vào hệ thống EOI và dễ dàng cho việc nộp hồ sơ vào Diện Kinh doanh nếu được mời. Thời gian xét duyệt hồ sơ ứng viên cũng vì thế mà rút ngắn lại.