halifaxx


Yêu cầu của chương trình 

Kinh nghiệm làm việc, học vấn, và job offer được yêu cầu dựa vào liệu ứng viên là người lao động hoặc một sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp.

  Atlantic Intermediate Skilled Program (AISP)     Atlantic High-Skilled Program (AHSP)

 

Atlantic International

Graduate Program (AIGP)

Người lao động đã có job offer
 • Toàn thời gian
 • Tay nghề trung bình 
 • Thuộc NOC 0, A, B hoặc C
 • Toàn thời gian 
 • Hợp đồng lao động 1 năm
 • Thuộc NOC 0, A, hoặc B
 • Toàn thời gian
 • Hợp đồng lao động 1 năm
 • Thuộc NOC 0, A, B hoặc C
Kinh nghiệm làm việc
 • Có kinh nghiệm 1 năm liên quan đến công việc trong tương lai tại Canada 
 •  Không 
Học vấn
 • Tối thiểu hoàn thành bằng phổ thông
 • Bằng cấp đó phải được quy đổi sang bằng cấp của Canada
 • Bằng cấp đại học với lộ trình tối thiểu 2 năm từ học viên công tại khu vực ven Đại Tây Dương 
Ngoại ngữ
 • Đạt tối thiểu tiếng Anh CLB 4 hoặc tiếng Pháp NCLC 4 (CLB 4 tương đương Ielts 4.0)  
Xác nhận của tỉnh bang
 • Giấy xác nhận của tỉnh bang


Điểm thu hút dành cho những người định cư tiềm năng

Mặc dù chương trình vẫn chưa chính thức bắt đầu và số lượng hồ sơ tiếp nhận nằm ở mức hạn chế, tuy nhiên nó là một chương trình tương đối có tầm rộng. Chính vì thế, nhiều dạng ứng viên tiềm năng có thể được thu hút bởi nhiều lý do.

Ví dụ, nhiều chương trình định cư Canada, bao gồm các chương trình kinh tế liên bang được xét duyệt thông qua hệ thống Express Entry, yêu cầu ứng viên phải có tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc có tay nghề tại vị trí thuộc diện nghề NOC 0, A hoặc B. Chương trình định cư diện Lao động tay nghề trung bình Atlantic (The Atlantic Intermediate-Skilled Program), tuy nhiê, mở ra cánh cửa cho những cá nhân có kinh nghiệm làm việc và job offer trong ngành nghề diện NOC C. Những ngành nghề này thường đòi hỏi giáo dục phổ thông và/hoặc được đào tạo một ngành nghề cụ thể.

Ngoài ra, những ứng viên tiềm năng có thể lưu ý rằng ngôn ngữ chỉ đòi hỏi ở mức CLB 4 (tương đương IELTS 4.0), hoặc có mức độ cơ bản thành thục, đó là một ngưỡng thấp hơn nhiều so với Express Entry đòi hỏi ở những ứng viên của họ. Do đó, chương trình AIPP có thể thu hút những ứng viên mà không đủ điều kiện tham gia vào Express Entry, cũng như là những ứng viên mong muốn mở rộng cơ hội định cư của họ.

Con đường để trở thành cư dân thường trú cho sinh viên và những sinh viên đã tốt nghiệp tại Canada

Nhằm mục đích thu hút và duy trì số lượng sinh viên quốc tế và sinh viên đã tốt nghiệp của Canada, chương trình thí điểm, khu vực ven Đại Tây Dương (Atlantic) có một lịch sử dài và đầy tự hào trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu. Ví dụ, mặc dù dân số dưới một triệu, riêng Nova Scotia tự hào khi có không dưới 10 đại học danh tiếng.

Chương trình định cư Canada hướng đến những sinh viên đã tốt nghiệp tại Canada, yêu cầu họ phải có tối thiểu một vài tháng kinh nghiệm sau tốt nghiệp. Tuy nhiên, chương trình của AIPP không yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc, đưa đến kết quả đó là còn đường để trở thành thường trú nhân Canada sẽ trở nên nhanh chóng hơn.

Thu hút người sử dụng lao động

Khu vực ven Đại Tây Dương không giống như các thành phố Toronto, Montreal hoặc Vancouver, khu vực thành thị nhỏ hơn nhiều so với những thành phố lớn nhất Canada. Vì thế, thị trường việc làm tại vùng ven Đại Tây Dương nhỏ hơn.