Cover Halifax Waterfront Hero 1


Các tỉnh bang ven bờ biển Đại Tây Dương của Canada đã cùng với chính phủ liên bang thành lập một chương trình định cư mới đầy thú vị, chương trình mà có khả năng thu hút sự chú ý của những người định cư tiềm năng cũng như là người sử dụng lao động.

Chương trình Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP) có những yêu cầu khác biệc mà có thể thu hút riêng những người lao động và những sinh viên vừa tốt nghiệp. Ví dụ, những sinh viên quốc tế đủ điều kiện và những người vừa tốt nghiệp có thể lưu ý rằng sẽ chương trình không yêu cầu bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào trước khi hồ sơ được nộp. Ngoài ra, những người lao động nằm trong diện nghề nghiệp có tay nghề trung bình (NOC C), cũng như những người lao động có khả năng ngoại ngữ hạn chế, cũng có thể định cư theo chương trình này.

Những ứng viên trong tương lai có thể lưu ý rằng chương trình này cũng được mở ra cho những người lao động nằm trong dạng nghề nghiệp quản lý, chuyên gia, kỹ thuật và nghề nghiệp có kỹ năng (NOC 0,A hoặc B).

Chương trình AIPP là chương trình cùng hợp tác bao gồm các tỉnh Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island và Newfoundland và Labrador. Các tỉnh bang này trước đây thường được gọi là 'Maritimes' (các tỉnh ven biển).

Theo kế hoạch nhập cư năm 2017 của Canada, chương trình này sẽ tạo cơ hội cho khoảng 2,000 người định cư chính thức đến các tỉnh bang ven Đại Tây Dương của Canada vào năm 2017. Bộ Di trú Canada (IRCC) dự kiến sẽ bắt đầu nhận hồ sơ xem xét việc trở thành thường trú nhân thông qua chương trình AIPP vào tháng 3 năm 2017.

Đôi nét về chương trình

Những kế hoạch thành lập chương trình AIPP được thông báo lần đầu sau cuộc họp giữa những người đứng đầu chính quyền tỉnh bang mùa hè trước. Vào thời gian đó, Bộ trưởng Bộ Định cư Ông John McCallum phát biểu rằng ông có thể nhận thấy rõ ràng thông điệp của những tỉnh bang khu ven biển Đại Tây Dương mong muốn thu hút nhiều người định cư hơn tại khu vực. Các chính quyền của những tỉnh bang này nhận thấy họ cần phải giải quyết những thử thách về thị trường lao động và thách thức về nhân khẩu học.

Mục tiêu của chương trình thí điểm trong vòng 3 năm này đó là giải quyết về sự thiếu hụt nguồn lao động mà một số lĩnh vực đang phải đối mặt, và để giúp các doanh nghiệp thu hút và giữ lại những nhân tài toàn cầu.

Chương trình bao gồm hai dạng nhỏ cho những người lao động có tay nghề:

  • Atlantic High-skilled Program - AHSP (Dạng tay nghề cao)
  • Atlantic Intermediate-Skilled Program - AISP (Dạng tay nghề trung bình)

và một dạng chương trình dành cho những sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Canada

  • Atlantic International Graduate Program - AIGP (Dạng tốt nghiệp quốc tế)

Việc tiếp nhận được phân bổ giữa cả hai dạng chương trình này như thế nào vẫn chưa rõ ràng. Hơn nữa, nó vẫn chưa rõ rằng liệu những tỉnh bang này sẽ nhận số lượng ứng viên bằng nhau hoặc số lượng sẽ được chia theo bình quân đầu người hoặc theo ngành nghề hoặc dùng một số cách chia khác.