KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Ứng viên phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc cố định (tối thiểu 1560 giờ) trong vòng 3 năm gần nhất. Kinh nghiệm làm việc của ứng viên phải thuộc 1 ngành nghề và ngành công nghiệp hợp lệ.

Kinh nghiệm làm việc xuất phát từ Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời.

Cách tính số giờ làm việc:

Tính số giờ làm việc toàn thời gian

 • Thời gian làm việc có thể ở những ngành nghề hợp lệ khác nhau với nhà tuyển dụng khác nhau
 • Thời gian làm việc phải được tích lũy qua 1 khoảng thời gian tối thiểu 12 tháng
 • Thời gian làm việc phải được tích lũy khi ứng viên được phép làm việc tại Canada theo Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời dựa trên Bản Đánh giá Tác động Thị trường với tối thiểu 12 tháng

Không tính thời gian làm việc không lương, tình nguyện hoặc thực tập không lương

Không tính thời gian làm việc tự do

THƯ MỜI LÀM VIỆC

Ứng viên phải có thư mời làm việc hợp lệ đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Là công việc toàn thời gian: ứng viên phải làm việc ít nhât 30 giờ công có lương mỗi tuần
 • Không phải là công việc thời vụ: ứng viên phải có lịch làm việc ổn định, có lương quanh năm
 • Là công việc cố định: công việc không có ngày kết thúc cụ thể
 • Mức lương phải ngang hoặc vượt qua mức lương tối thiểu đặt ra cho NOC của ứng viên

YÊU CẦU NGÔN NGỮ 

Ứng viên phải đạt trình độ ngôn ngữ tối thiểu dựa trên mục NOC của vị trí ứng viên ứng tuyển nhận thư mời làm việc theo thang:

 • Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) hay
 • Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC)

Yêu cầu tối thiểu : CLB/NCLC 4

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

Ứng viên phải có:

 • Bằng tốt nghiệp trung học Canada hoặc
 • Bản báo cáo đánh giá tiêu chuẩn giáo dục – Educational Credential Assessment (ECA) được cấp tối đa 5 năm trước ngày nộp hồ sơ