Việc tuyển chọn tiến hành dựa trên khung nhân tố. Hồ sơ của ứng viên sẽ được chấm điểm và từ đó xác định ứng viên có đủ số điểm để thành công nhận chứng chỉ từ Quebec hay không.

Các nhân tố tuyển chọn và tiêu chuẩn được thiết kế để đánh giá lý lịch xã hội và chuyên môn của ứng viên (cũng như người phối ngẫu, nếu có) và giúp xác định khả năng hòa nhập của ứng viên vào thị trường lao động và xã hội Quebec.

Những nhân tố này bao gồm:

  • Qúa trình học tập (trình độ học vấn và ngành học)

  • Kinh nghiệm làm việc

  • Tuổi tác

  • Trình độ tiếng Anh và tiếng Pháp

  • Từng sinh sống ở Quebec hoặc có người thân là một công dân Canada hoặc một thường trú dân tại Quebec

  • Có thư mời làm việc xác nhận bởi Bộ trưởng

  • Các đặc điểm của người phối ngẫu đồng hành, nếu có

  • Các nhân tố khác, bao gồm số trẻ em dưới 12 tuổi sẽ đồng hành ứng viên đến Quebec

  • Khả năng tài chính của ứng viên (ứng viên phải ký một hợp đồng cam kết ứng viên sẽ tự trang trải các chi phí của bản thân và gia đình trong ít nhất ba tháng đầu đến Quebec)