usa 147472
Đôi nét về chương trình EB-5
 
Chương trình EB-5 visa cho phép những doanh nhân nước ngoài mà đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ có được thẻ xanh để trở thành thường trú nhân của Mỹ. Người có EB-5 visa có thể sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ cùng vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ.
 

Chương trình EB-5 visa, cũng được gọi là Di dân theo diện việc làm: chương trình định cư theo diện đầu tư ưu tiên 5, được vận hành bởi Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS). Chương trình được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1990 để tạo điều kiện tăng đầu tư vào nền kinh tế Mỹ. Chương trình đã được cải cách vài lần để tăng nhu cầu xin EB-5 visa. Những lần cải cách đó bao gồm việc hình thành các Trung tâm Khu vực EB-5 thông qua một Chương trình thí điểm.

Những yêu cầu cơ bản

 • Chứng minh và đầu tư số tiền 500,000 USD
 • Nhà đầu tư cần có tài sản 1,000,000 USD hoặc thu nhập cá nhân hằng năm 200,000 USD (hoặc 300,000 USD cho trường hợp gộp thu nhập của cả vợ chồng)
 • Mỗi nhà đầu tư phải tạo ra 10 công việc toàn thời gian và lâu dài cho công dân Mỹ (không tính nhà đầu tư và gia đình)


Lợi ích từ chương trình 

 • Được nhận Thẻ Xanh ngay khi đặt chân đến Mỹ
 • Được hưởng mọi quyền lợi như người Mỹ
 • Không giới hạn độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc
 • Không yêu cầu khả năng ngoại ngữ
 • Sinh sống, làm việc, học tập tại bất kỳ đâu trên đất Mỹ 


Thời gian xét hồ sơ: 8 - 12 tháng


Các Trung tâm Khu vực EB-5
 
Các ứng viên xin EB-5 visa có hai quyền lựa chọn đầu tư. Họ có thể đầu tư cá nhân hoặc vào Trung tâm Khu vực EB-5. Các nhà đầu tư cá nhân phải tự tìm các dự án đầu tư và phải giữ vai trò quản lý trực tiếp trong việc giám sát dự án đó. Đầu tư cá nhân là lựa chọn tốt nhất cho những nhà đầu tư muốn có nhiều quyền kiếm soát hơn đối với khoản đầu tư của họ và dự án nhận khoản đầu tư đó.
 
Các ứng viên xin EB-5 visa cũng có thể đầu tư vào một Trung tâm Khu vực EB-5. Lựa chọn này là tối ưu nhất đối với những nhà đầu tư muốn nhập cư hơn là giành được doanh thu tối đa trên khoản đầu tư của mình. Các Trung tâm Khu vực được USCIS chỉ định quản lý các dự án đầu tư EB-5.
 
Các Trung tâm Khu vực chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của chương trình EB-5 của USCIS. Việc này sẽ giảm bớt căng thẳng cho các nhà đầu tư bởi vì họ không chỉ chịu trách nhiệm cho việc đáp ứng các yêu cầu của chương trình. Do đó, đầu tư vào các Trung tâm Khu vực sẽ phù hợp với những nhà đầu tư muốn làm việc theo cách thức không can thiệp trong đó họ không phải chịu trách quản lý trực tiếp khoản đầu tư của họ. Khoảng 90% ứng viên EB-5 đầu tư qua hình thức Trung tâm Khu vực.

Hồ sơ xin EB-5 visa
 
Các ứng viên xin EB-5 visa phải thực hiện theo ba bước chung để được thường trú tại Mỹ:
 
 • Nộp đơn I-526 cho USCIS trình bày rằng họ đã đầu tư theo diện EB-5 vào một:
 • Doanh nghiệp cá nhân mà sẽ tạo ra 10 việc làm toàn thời gian HOẶC
 • Một Trung tâm Khu vực của USCIS trong đó nhà đầu tư có thể tạo ra 10 công việc trực tiếp, giám tiếp và/hoặc phát sinh.

Khi I-526 được chấp thuận, nhà đầu tư phải nộp đơn xin thường trú bằng cách điền vào I-485, Đơn xin thay đổi tình trạng hoặc DS-230, Đơn xin Visa định cư, tùy thuộc vào việc ứng viên đó đang ở Mỹ theo dạng không định cư. Đây là đơn sẽ giúp cho nhà đầu tư và người phụ thuộc có đủ điều kiện có được chiếc thẻ xanh.

Cuối cùng, nhà đầu tư phải chứng minh rằng họ đáp ứng được tất cả các điều kiện theo diện EB-5 cuối năm tạm trú trong thời hạn 2 năm bằng cách nộp đơn I-829 để hủy bỏ các điều kiện tạm trú. Sau đó nhà đầu tư, vợ/chồng, và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ trở thành thường trú nhân và nhận thẻ xanh 10 năm.