san francisco golden gate bridge 1112x630

 

Chương trình Lao động EB-3


Bạn có thể đủ điều kiện với loại visa định cư này nếu bạn là một người lao động có tay nghề, một chuyên viên hoặc là người lao động không có tay nghề. Người lao động có tay nghề là những người có tối thiểu hai năm đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc, công việc không mang tính tạm thời hay theo thời vụ. Chuyên viên là những người được yêu cầu có tối thiểu bằng cử nhân Hoa Kỳ hoặc bằng cấp nước ngoài tương đương. Người lao động không có tay nghề là những người có ít hơn hai năm đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc.


1. Đối tượng tham gia

 • Trong độ tuổi lao động từ 18 đến 55
 • Không yêu cầu về khả năng tài chính
 • Trình độ Tiếng Anh cơ bản
 • Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm
 • Tốt nghiệp Trung học Phổ thông 
 • Ký hợp đồng làm việc tối thiểu một năm.

2. Điều kiện yêu cầu

Danh mục Điều kiện Xác nhận
 Lao động có tay nghề

Có kinh nghiệm làm việc hoặc đào tạo tối thiểu 2 năm.

Ứng viên phải làm công việc mà nguồn lao động có sẵn tại Hoa Kỳ không cung ứng được.

Giấy chứng nhận lao động và một lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian
 Chuyên viên

Có một bằng cử nhân Hoa Kỳ hoặc bằng nước ngoài tương đương.

Ứng viên phải làm công việc mà nguồn lao động có sẵn tại Hoa Kỳ không cung ứng được.

Các loại bằng cấp khác và kinh nghiệm có thể không thay thế được cho bằng cử nhân.

Chứng chỉ lao động và một công việc toàn thời gian, lâu dài
 Lao động không tay nghề Tại thời điểm đơn xin visa của bạn được tư vấn nộp thay, bạn phải có khả năng thực hiện các công việc phổ thông (yêu cầu dưới 2 năm kinh nghiệm hay đào tạo) không thuộc nhóm công việc tạm thời hoặc thời vụ và là các công việc mà những người lao động tại Hoa Kỳ không đủ điều kiện đảm nhận. Chứng chỉ lao động và một công việc toàn thời gian như yêu cầu

 

3. Những lợi ích từ chương trình EB-3

 • Có một công việc ổn định ngay khi đặt chân đến Mỹ
 • Sau một năm có quyền tái ký hợp đồng làm việc hoặc xin làm việc tại bất kỳ tiểu bang nào ở Mỹ
 • Được cấp thẻ Xanh định cư cho cả gia đình
 • Hưởng quyền lợi như một công dân Mỹ như: sinh sống,học tập và làm việc tại bất cứ nơi đâu tại Mỹ
 • Xin nhập quốc tịch sau khoảng thời gian định cư năm năm
 • Bảo lãnh người thân sau khi định cư
 • Con em của ứng viên được miễn học phí trường công từ tiểu học đến trung học, học phí đại học, cao đẳng được áp dụng như người bản xứ.

4. Chứng nhận lao động - Bộ Lao động Hoa Kỳ

Đơn xin định cư theo chương trình EB-3 thường phải kèm theo một giấy chứng nhận lao động cá nhân được phê duyệt từ Bộ Lao động Hoa Kỳ. 

5. Quy trình nộp đơn

Người sử dụng lao động của ứng viên (người bảo lãnh) phải đệ trình mẫu đơn I-140, Đơn xin định cư dành cho Lao động nước ngoài. Là một phần trong quá trình nộp đơn, người sử dụng lao động phải cho thấy khả năng trả lương trước ngày cấp Visa ưu tiên. Người sử dụng lao động có thể sử dụng bản báo cáo thường niên, tờ khai thuế thu nhập với chính phủ, hoặc báo cáo tài chính đã kiểm toán cho thấy khả năng có thể trả lương cho ứng viên.

6. Thân nhân của ứng viên

Người phối ngẫu và các thành viên trong gia đình của ứng viên sẽ được nhận vào Hoa Kỳ thông qua chương trình E34 hoặc chương trình EW4. Trong quá trình ứng viên và các thành viên trong gia đình nộp đơn để xin thường trú (thẻ Xanh), người phối ngẫu của ứng viên có đủ điều kiện để nộp đơn xin giấy phép làm việc (Employment Authorization Document).