startupĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC VISA KHỞI NGHIỆP


Hồ sơ của Ứng viên nộp đến Canada thông qua chương trình Visa Khởi nghiệp sẽ được đánh giá trên nền tảng đậu hoặc rớt. Ứng viên phải

  • Nhận được Thư Hỗ trợ (Letter of Support) từ một tổ chức đầu tư được chỉ định, các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc các vườn ươm doanh nghiệp
  • Đáp ứng những yêu cầu về quyền sở hữu để doanh nghiệp thỏa điều kiện
  • Đạt điểm ngoại ngữ tối thiểu CLB 5 cho cả 4 kĩ năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (CLB: Canadian Language Benchmark - chứng chỉ dùng để đánh giá khả năng Anh ngữ của Canada)
  • Có đủ khả năng tài chính để định cư và đảm bảo khả năng chi trả chi phí sinh hoạt trước khi có thu nhập từ lao động.

Nếu những yêu cầu trên được đáp ứng, hồ sơ của bạn sẽ được xem xét dựa trên những tiêu chí thu nhận của CIC, bao gồm sức khỏe, lý lịch tư pháp.


XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CỦA ỨNG VIÊN

 
I. CHỨNG TỎ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Trước khi bạn có thể nộp hồ sơ để nhận Visa Khởi nghiệp, bạn phải nhận được hỗ trợ từ tổ chức đã được chỉ định. Nếu tổ chức được chỉ định đó quyết định hỗ trợ doanh nghiệp của bạn, họ sẽ cấp cho bạn Thư Hỗ trợ.

Bạn phải nộp Thư Hỗ trợ kèm theo với hồ sơ của bạn. Nếu bạn không nộp kèm theo thư hoặc không đáp ứng được bất kỳ yêu cầu nào bên dưới thì hồ sơ của bạn sẹ bị từ chối.

 
II. CHỨNG TỎ DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHỮNG YÊU CẦU VỀ QUYỀN SỞ HỮU

Đến 5 người có thể xin nhận Visa Khởi nghiệp với tư cách là chủ sở hữu của một doanh nghiệp đơn lẻ. Tuy nhiên họ phải đáp ứng được những yêu cầu:

  • Mỗi đương đơn phải nắm giữ ít nhất 10 phần trăm quyền biểu quyết trong doanh nghiệp
  • Tổ chức được chỉ định và đương đơn phải cùng nắm giữ hơn 50 phần trăm quyền biểu quyết trong doanh nghiệp.

 
III. ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHỮNG YÊU CẦU VỀ NGOẠI NGỮ

Khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc cả hai sẽ giúp doanh nghiệp của bạn thành công tại Canada.

Bạn phải tham gia vào một bài kiểm tra đánh giá khả năng ngoại ngữ bởi một cơ quan được chấp thuận bởi CIC và phải đính kèm kết quả cùng với hồ sơ để hồ sơ được xét duyệt.

Bạn phải đáp ứng mức ngoại ngữ tối thiểu đó là CLB 5 tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cho cả 4 kĩ năng bao gồm nghe, nói, đọc, viết.

 
IV. CHỨNG TỎ ĐỦ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH ĐỂ ĐỊNH CƯ

Chính phủ Canada không đưa ra hỗ trợ tài chính cho những người mới định cư theo dạng Visa Khởi nghiệp

Bạn phải chứng tỏ rằng bạn có đủ tiền để hỗ trợ cho bản thân và những thành viên gia đình phụ thuộc sau khi bạn đến Canada. Bạn không thể mược tiền từ người nào khác. Bạn sẽ cần phải cung cấp bằng chứng rằng bãn có đủ tiền khi bạn nộp hồ sơ.

Số tiền bạn cần sẽ phụ thuộc vào kích cỡ gia đình của bạn. Những khoản chứng minh tài chính nào được cập nhật mỗi năm.
 

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH KHOẢN TÀI CHÍNH TỐI THIỂU
1 12,300
15,312
18,825
22,856
25,923
29,236
32,550
 Cho mỗi thành viên trong gia đình 3,314