COPY1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC VISA KHỞI NGHIỆP


Hồ sơ định cư Canada thông qua chương trình Start-up Visa được đánh giá theo tiêu chuẩn đậu/rớt. Để đậu, ứng viên phải:

Nhận được Thư hỗ trợ (Letter of Support) từ một nhóm đầu tư thiên thần (Angel Investor Group), quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Fund) hoặc vườn ươm doanh nghiệp (Business Incubator) được chính phủ chỉ định

Chứng tỏ rằng doanh nghiệp của bạn đáp ứng được những yêu cầu về quyền sở hữu

Đạt điểm ngoại ngữ tối thiểu CLB 5 cho cả 4 kĩ năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (CLB: Canadian Language Benchmark - chứng chỉ dùng để đánh giá khả năng Anh ngữ của Canada), và

Có đủ khả năng tài chính để định cư và đảm bảo khả năng chi trả chi phí sinh hoạt trước khi có thu nhập từ lao động.

Nếu hội tụ đủ điều kiện, hồ sơ sẽ được xét duyệt theo tiêu chuẩn của IRCC, gồm các yếu tố: tình trạng sức khỏe, lý lịch tư pháp, tiền sử phạm tội và an ninh. Chính phủ có thể yêu cầu bản đánh giá độc lập từ một tổ chức đồng ngành để đảm bảo hoạt động thẩm tra được thực hiện bởi tổ chức chỉ định đã cấp Thư mời hỗ trợ cho đương đơn.


2. QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ CỦA CHƯƠNG TRÌNH


Đầu tiên, ứng viên phải gửi ý tưởng kinh doanh đến tổ chức được chỉ định nhằm thuyết phục họ hỗ trợ ý tưởng kinh doanh hoặc dự án của mình và nhận được Thư hỗ trợ. Nhóm đầu tư thiên thần (Angel Investor Group) hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Fund) phải đầu tư vào doanh nghiệp của bạn trong khi các vườn ươm doanh nghiệp có thể cung cấp các biện pháp khác giúp đỡ doanh nghiệp phát triển.

Qúa trình gửi ý tưởng sẽ tùy thuộc vào tổ chức được chỉ định. Ứng viên phải liên hệ với tổ chức đó để tìm hiểu điều kiện nhận hỗ trợ.

Nếu tổ chức quyết định hỗ trợ, họ sẽ gửi cho ứng viên Xác nhận giao kết (Commitment Certificate) và Thư Hỗ trợ.

Nếu thỏa mãn các điều kiện ứng tuyển, ứng viên có thể chính thức nộp hồ sơ hoàn chỉnh có bao gồm Thư Hỗ trợ.

 
3. CẦN LÀM GÌ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC HỖ TRỢ

Ứng viên cần liên hệ tổ chức được Chính phủ chỉ định đủ tư cách tham gia chương trình Start-up Visa.

Ứng viên cần thuyết phục tổ chức hỗ trợ ý tưởng kinh doanh của mình.


4. SỰ HỖ TRỢ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO GIỮA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Để nhận được hỗ trợ từ vườn ươm doanh nghiệp, ứng viên phải được nhận vào một chương trình vườn ươm doanh nghiệp Canada đã được chỉ định. Các vườn ươm khác nhau có điều kiều ứng tuyển, nội dung và thời hạn khác nhau. Các chương trình này có tính cạnh tranh cao và giới hạn số lượng.

Để nhận được hỗ trợ từ nhóm nhà đầu tư thiên thân hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm, ứng viên phải nhận được mức đầu tư yêu cầu.

Ứng viên phải liên hệ với tổ chức được chỉ định đó để hiểu rõ điều kiện nhận hỗ trợ.

Nếu ứng viên và tổ chức được chỉ định đồng ý hợp tác, tổ chức sẽ gửi cho ứng viên một Thư Hỗ Trợ. Đây là văn bản chứng minh với IRCC rằng nhóm đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hoặc vườn ươm doanh nghiệp sẽ hỗ trợ ý tưởng doanh nghiệp của ứng viên.

 
5. TỔ CHỨC NÀO SẼ XÉT DUYỆT HỒ SƠ CỦA ỨNG VIÊN 


Cơ quan di trú Canada đánh giá mọi hồ sơ nhập cư đến Canada.

Tổ chức được chỉ định mà ứng viên nộp ý tưởng kinh doanh sẽ đánh giá độ khả thi của dự án đó.

Hồ sơ của ứng viên còn phải thông qua một đợt đánh giá từ đồng ngành nhằm chống gian dối và đảm bảo độ chân thật của ứng viên. Ban thẩm hạch độc lập thực hiện đợt đánh giá này được thành lập bởi đối tác của IRCC đối với từng phân khu, bao gồm:

Đợt đánh giá độc lập kiểm tra mức độ thẩm tra thực hiện bởi tổ chức được chỉ định và:

  • Bảo đảm công ty của ứng viên đã hoặc sẽ hoạt động tại Canada
  • Bảo đảm quyền sở hữu doanh nghiệp được xác nhận và thỏa mãn điều kiện của chương trình SUV
  • Bảo đảm tổ chức chỉ định đã đánh giá mức độ khả thi của mô hình kinh doanh đề xuất, đánh giá đội ngủ quản lý của dự án và xác nhận quyền sở hữu của tài sàn trí tuệ
  • Bảo đảm trọng tâm của doanh nghiệp là các sản phẩm và/hoặc dịch vụ có tiềm năng phát triển cao  
  • Xác nhận các ứng viên chương trình vườn ươm doanh nghiệp đã được nhận vào chương trình


6. ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CÓ KHÁC NHAU

Không. Điều kiện để trở thành công dân thường trú Canada theo chương trình SUV là như nhau bất kể ứng viên nhận được hỗ trợ từ ai.

 
7. CÓ FORM ĐỀ XIN THƯ HỖ TRỢ TỪ MỘT TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Không. Để nhận được Thư Hỗ Trợ, ứng viên cần thuyết phục một tổ chức được chỉ định đầu tư vào ý tưởng của bạn. Để làm được điều này, ứng viên cần liên hệ tổ chức mà ứng viên cảm thấy có khả năng nhận được đầu tư để tìm hiểu quy trình đề xuất ý tưởng

Mỗi tổ chức sẽ có những yêu cầu khác nhau. Ví dụ, ứng viên có thể sẽ phải thuyế trình ý tưởng trực tiếp hoặc nộp kế hoạch kinh doanh chi tiết.


8. LÀM THẾ NÀO CHO THẤY RẰNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC HỔ TRỢ ?


Tổ chức được chỉ định sẽ gửi cho ứng viên một Thư Hỗ Trợ khi hai bên đã giao kết. Thư này phải được đính kèm trong bộ hồ sơ ứng viên gửi cho Cơ quan di trú.

Tổ chức được chỉ định cũng sẽ trực tiếp gửi một Xác Nhận Giao Kết đến cho Cơ quan di trú. Cơ quan di trú sẽ đánh giá hồ sơ của ứng viên dựa trên cả Thư Hỗ Trợ và Xác Nhận Giao Kết.

     
9. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CẦN THIẾT


Ứng viên phải chứng minh mình có điểm ngoại ngữ tối thiểu CLB 5 cho cả 4 kĩ năng nghe nói đọc viết. Ứng viên phải tham gia vào một bài kiểm tra đánh giá khả năng ngoại ngữ bởi một cơ quan được chấp thuận bởi CIC và phải đính kèm kết quả cùng với hồ sơ để hồ sơ được xét duyệt.

    
10. CẦN CHỨNG MINH TÀI CHÍNH TỐT THIỂU BAO NHIÊU


Số tiền yêu cầu tùy thuộc vào số lượng thành viên gia đình đi cùng đương đơn. Thông tin này được cập nhật thường niên.

    
11. MỘT NHÓM DOANH NGHIỆP CÓ THỂ CÙNG DI TRÚ CANADA


Cơ quan di trú Canada hiểu rằng các dự án doanh nghiệp thường được xây dựng bởi một nhóm doanh nghiệp. Vì thế, một Xác Nhận Giao Kết và Thư Hỗ Trợ có thể có giá trị cho tối đa 5 cá nhân.

Tổ chức được chỉ định đã xét duyệt đề xuất kinh doanh của ứng viên sẽ xác nhận tư cách của các đương đơn là cần thiết hay không cần thiết đối với doanh nghiệp được đề xuất. Một cá nhân được đánh giá là cần thiết khi tổ chức chỉ định sẽ không đầu tư nếu thiếu họ. Tuy nhiên cần lưu ý là, nếu cơ quan di trú từ chối hồ sơ của một đương đơn được đánh giá là cần thiết, tất cả các đương đơn còn lại cũng sẽ bị từ chối.

    
12. ĐỊNH NGHĨA VỀ "TRƯỞNG NHÓM" TRONG CHƯƠNG TRÌNH


Một “cá nhân cần thiết” là một người được đánh giá là cần thiết đối với doanh nghiệp và đã được xác nhận bởi tổ chức chỉ định là cần thiết trong Xác Nhận Giao Kết và Thư Hỗ Trợ.

Tuy nhiên cần lưu ý là, nếu cơ quan di trú từ chối hồ sơ của một đương đơn được đánh giá là cần thiết, tất cả các đương đơn có liên quan cũng sẽ bị từ chối.

   
13. MỨC ĐẦU TƯ TỐI THIỂU ĐỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH


Ứng viên phải nhận được ít nhất $200,000 nếu khoản đầu tư từ một quỹ đầu tư mạo hiểm Canada được chỉ định.

Ứng viên phải nhận được ít nhất $75,000 nếu khoản đầu tư từ một nhóm nhà đầu tư thiên thần Canada được chỉ định.

Ứng viên không cần nhận đầu tư từ vườn ươm doanh nghiệp nhưng ứng viên phải được chấp nhận vào một chương trình vườn ươm doanh nghiệp của Canada.

    
14. VÌ SAO SỐ TIỀN ĐẦU TƯ KHÁC NHAU GIỮA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ


Điểm khác nhau lớn nhất giữa nhà đầu tư thiên thần và quỹ đầu tư mạo hiểm đó là nhà đầu tư thiên thần thường đầu tư tiền của chính họ vào các công ty khởi nghiệp, trong khi các quỹ đầu tư là những các cá nhân hợp tác với nhau cùng đổ tài chính vào một quỹ để đầu tư cho các công ty. Nhìn chung, các nhóm nhà đầu tư thiên thần thường đầu tư vào các công ty ở giai đoạn phát triển sớm hơn so với cá quỹ đầu tư mạo hiểm.

Khoản tiền đầu tư tối thiểu được định ra dựa trên sự tư vấn của các hiệp hội trong ngành và thể hiện khoản đầu tư trung bình ở các ngành.

    
15. ỨNG VIÊN CÓ PHẢI TỰ BỎ TIỀN ĐẦU TƯ


Không, ứng viên không cần đầu tư tiền của chính mình. Mức tiền đầu tư tối thiểu là khoản đầu tư từ một quỹ đầu tư Canada hoặc một nhà đầu tư thiên thần có tên trong danh sách các thành viên tham gia chương trình.

    
16. KHI ỨNG VIÊN NHẬN ĐƯỢC ĐẦU TƯ TỪ NHIỀU PHÍA


Nguồn đầu tư từ nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc nhà đầu tư thiên thần được chỉ định được gọi là sự hợp vốn. Nếu ứng viên nhận được khoản đầu tư hợp vốn thì ứng viên phải liệt kê tất cả các tổ chức đầu tư có liên quan. Ngoài ra, chỉ một trong số đó cần gửi Xác Nhận Kết Giao cho Cơ quan di trú và

Nếu một quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào doanh nghiệp của ứng viên, kể cả khi doanh nghiệp của ứng viên nhận được hỗ trợ từ một nhà đầu tư thiên thần thì tổng mức đầu tư tối thiểu vẫn phải là $200,000.

Nếu có ít nhất một nhà đầu tư thiên thần đầu tư vào doanh nghiệp của ứng viên nhưng không có quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư thì tổng mức đầu tư tối thiểu doanh nghiệp phải nhận được là $75,000.

    
17. DOANH NGHIỆP THẤT BẠI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỨNG VIÊN


Việc doanh nghiệp thất bại sẽ không ảnh hưởng tới tư cách thường trú nhân của ứng viên. Cơ quan di trú hiểu rằng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thành công và mức độ rủi ro đối với các tổ chức chính phủ và tư nhân là như nhau.