rendered1Sau khi đã nhận hồ sơ, IRCC sẽ kiểm tra và đảm bảo đương đơn đã điền đầy đủ, chính xác các mẫu đơn, thanh toán tiền phí và đính kèm các giấy tờ cần thiết.

Nếu IRCC cần thêm thông tin về cam kết của tổ chức được chỉ định, IRCC có thể yêu cầu bình duyệt.


Các bước thực hiện quy trình bình duyệt


Mục đích của việc bình duyệt là nhằm đảm bảo các hoạt động của tổ chức được chỉ định và đương đơn đều tuân thủ các tiêu chuẩn trong ngành nghề kinh doanh.


Nếu bình duyệt:

 • IRCC sẽ thông báo cho đương đơn biết hồ sơ của họ sẽ được gửi đi bình duyệt.
 • Hội đồng thuộc ngành nghề tổ chức hoạt động sẽ tập hợp một ban chuyên gia để tiến hành việc đánh giá.
 • IRCC sẽ không tiết lộ danh tính của các chuyên gia tham gia bình duyệt cho tổ chức được chỉ định hay đương đơn.


Ban chuyên gia sẽ đánh giá các tiêu chí sau:

 • Mức độ thẩm tra tổ chức được chỉ định đã thực hiện và liệu quá trình thẩm tra có tuân thủ tiêu chuẩn của ngành hay không.
 • Điều khoản của cam kết.


Ban chuyên gia còn phải:

 • xác định chắc chắn doanh nghiệp đã hoặc sẽ được thành lập tại Canada
 • xác định chắc chắn quyền sở hữu doanh nghiệp đã được kiểm chứng và đáp ứng các điều kiện của chương trình Visa Start-up
 • đảm bảo cơ quan được chỉ định

  • đã cân nhắc tiềm năng phát triển của dự án kinh doanh được đề cử
  • đã đánh giá đội ngũ quản lý doanh nghiệp và
  • đã xác nhận quyền sở hữu tài sản trí tuệ
 • đảm bảo trọng tâm của doanh nghiệp là một sản phẩm và/hoặc dịch vụ có tiềm năng phát triển cao
 • xác nhận doanh nghiệp có thật đã được chấp thuận tham gia một chương trình vườn ươm doanh nghiệp – business incubator program – hay không (trong trường hợp cơ quan cấp cam kết là một vườn ươm doanh nghiệp được chỉ định)


Nếu bình duyệt phát hiện cam kết có vấn đề, IRCC sẽ gửi Thư đảm bảo công bằng về hình thức (procedural fairness letter) cho đương đơn để:

 • báo cho đương đơn biết về vấn đề
 • yêu cầu bổ sung giấy tờ để làm rõ vấn đề
 • giải thích rõ cho đương đơn nếu vấn đề không được giải đáp thỏa đáng, hồ sơ có thể sẽ bị từ chối

Kết luận của hội đồng bình duyệt sẽ được đánh giá cùng với các thông tin khác trình bày trong bộ hồ sơ nhằm đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của đương đơn.