Thị thực không định cư E-2 là một loại thị thực cho phép công dân của một quốc gia hiệp ước (là quốc gia duy trì song phương liên tục hiệp định Thương Mại và Hàng Hải với Mỹ) nhập cảnh vào Mỹ khi đầu tư một khoản tiền vốn đáng kể vào một doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Ngoài ra, một số nhân viên chủ chốt chủ chốt của nhà đầu tư trên hoặc của một tổ chức hợp lệ cũng có thể đăng ký thị thực theo diện này.

Ai có thể xin thay đổi tư cách nhập cư sang diện E-2

Nếu nhà đầu tư hiện đang sinh sống tại Mỹ với tư cách tạm trú hợp pháp, nhà đầu tư có thể nộp mẫu đơn I-129 để yêu cầu thay đổi tư cách sang diện E-2. Nếu nhân viên chủ chốt chủ chốt hiện đang sinh sống tại Mỹ với tư cách tạm trú hợp pháp, nhà tuyển dụng có thể thay mặt nhân viên chủ chốt nộp mẫu đơn I-129.

Cách xin thị thực E-2 ngoài địa phận Hoa Kỳ

Nếu hiện đang cư trú ngoài địa phận Hoa Kỳ thì cá nhân không thể xin thị thực E-2 bằng mẫu đơn I-129. Thay vào đó, cá nhân nên tham khảo thêm thông tin chi tiết trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về quy trình đăng ký thị thực E-2 ở nước ngoài. Khi được cấp thị thực, cá nhân có thể đăng ký trực tiếp với một viên chức nhập cư của Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ tại cửa khẩu để nhập cảnh với tư cách tạm trú theo diện thị thực E-2.

Điều kiện để trở thành Nhà đầu tư Hiệp ước

Để xin thị thực E-2, nhà đầu tư hiệp ước phải:

 • Là công dân của một quốc gia duy trì song phương liên tục hiệp định Thương Mại và Hàng Hải với Mỹ

 • Đã hoặc đang chủ động đầu tư một khoản vốn đáng kể vào một doanh nghiệp hợp pháp tại Hoa Kỳ

 • Có mục đích nhập cảnh Hoa Kỳ đơn thuần chỉ để phát triền và điều hành doanh nghiệp đầu tư. Chứng minh bằng việc nhà đầu tư sở hữu ít nhất 50% giá trị doanh nghiệp hoặc nắm quyền điều hành thông qua vị trí quản lý hoặc phương tiện khác.

Khoản đầu tư là số vốn, bao gồm nguồn quỹ và/hoặc các tài sản khác, mà nhà đầu tư mạo hiểm (về mặt thương mại) nhằm thu lại lợi nhuận. Nhà đầu tư phải chấp nhận mất một phần hoặc toàn bộ tiền vốn nếu khoản đầu tư thất bại. Nhà đầu tư phải chứng minh số tiền quỹ không phải tích lũy, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, từ các hoạt động phi pháp.

Khoản tiền vốn đáng kể là:

 • Đáng kể khi cân nhắc đến toàn bộ chi phí để mua lại một doanh nghiệp sẵn có hoặc thành lập một doanh nghiệp mới

 • Đủ để đảm bảo mức độ đầu nhập tài chính của nhà đầu tư vào sự hoạt động thuận lợi của công ty.

 • Có tầm quan trọng trong việc đảm bảo nhà đầu tư sẽ thành công phát triển và điều hành doanh nghiệp. Mức giá doanh nghiệp càng thấp thì khoản tiền đầu tư phải càng cao để được xem là “đáng kể”.

Doanh nghiệp hợp pháp nghĩa là một doanh nghiệp đang tồn tại, hoạt động và tiến hành công cuộc kinh doanh thương mại hoặc khởi nghiệp, cung cấp được các sản phẩm hoặc dịch vụ thu lại lợi nhuận. Doanh nghiệp này phải đáp ứng được các điều kiện pháp lý để tiến hành kinh doanh trong phạm vi cho phép.

Doanh nghiệp cận biên

Doanh nghiệp được đầu tư không thể là một doanh nghiệp cận biên. Doanh nghiệp cận biên là một doanh nghiệp không có khả năng đem lại thu nhập đủ để phục vụ chi phí sinh hoạt tối thiểu cho nhà đầu tư và gia đình của họ ở cả hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, một doanh nghiệp mới vẫn có thể không bị xem là doanh nghiệp cận biên dù hiện tại nó không đem lại mức thu nhập cần thiết. Đây là khi doanh nghiệp này có khả năng đạt được mức thu nhập yêu cầu trong vòng 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư được xếp vào diện thị thực E-2.

Điều kiện chung đối với Nhân viên chủ chốt của Nhà đầu tư Hiệp định

Để xin thị thực E-2, nhân viên chủ chốt của nhà đầu tư hiệp ước phải:

 • Có cùng quốc tịch với nhà tuyển dụng nước ngoài chính (Nhà tuyển dụng là công dân của một quốc gia hiệp định)

 • Thỏa mãn các điều kiện theo định nghĩa “nhân viên” hợp pháp

 • Có trách nhiệm điều hành hoặc giám sát, hoặc nếu công tác ở một chức vụ thấp hơn thì cần có bằng cấp chuyên môn đặc biệt.

Nếu nhà tuyển dụng nước ngoài không phải là một cá nhân thì phải là một doanh nghiệp hoặc tổ chức với ít nhất 50% giá trị được sở hữu bởi một cá nhân sinh sống tại Hoa Kỳ và là công dân của một quốc gia hiệp nghị. Chủ sở hữu phải duy trì tư cách nhà đầu tư hiệp định tạm trú. Nếu chủ sở hữu hiện đang không sinh sống ở Mỹ và muốn nhập cảnh vào Mỹ thì họ phải được xếp theo diện nhà đầu tư hiệp định tạm trú.

Chức vụ điều hành hoặc giám sát cho phép nhân viên chủ chốt có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm cho sự hoạt động chung hoặc một mảng hoạt động quan trọng của tổ chức.

Bằng cấp chuyên môn đặc biệt là những kỹ năng khiến nhân viên có vai trò không thể thiếu trong bộ máy hoạt động của doanh nghiệp. Có nhiều bằng cấp hoặc trường hợp đáp ứng được điều kiện này tùy thuộc vào tình hình thực tế, bao gồm một số ví dụ điển hình:

 • Bằng cấp chứng minh trình độ chuyên môn của người nhân viên trong lĩnh vực hoạt động

 • Liệu còn cá nhân nào khác sở hữu chuyên môn này của nhân viên hay không

 • Mức lương mà trình độ chuyên môn này có thể yêu cầu

 • Liệu kỹ năng và bằng cấp này có phổ biến ở Hoa Kỳ hay không

Kiến thức đơn thuần về ngoại ngữ hoặc văn hóa không đáp ứng yêu cầu trên. Cần lưu ý rằng có những trường hợp mà một kỹ năng vốn rất cần thiết trước đó dần trở nên phổ biến, và vì thế không còn được tính là hợp lệ sau đó.

Thời gian cư trú

Nhà đầu tư hiệp ước và nhân viên chủ chốt nếu thỏa mãn đủ điều kiện sẽ có thể cư trú lại Hoa Kỳ tối đa 2 năm. Sau đó, họ có thể yêu cầu gia hạn thời gian cư trú, mỗi lần gia hạn sẽ được bổ sung tối đa thêm 2 năm. Không giới hạn số lần công dân tạm trú gia hạn thời gian cư trú. Tuy nhiên, tất cả công dân tạm trú diện E-2 đều phải rời khỏi Hoa Kỳ khi thị thực hết hạn hoặc bị hủy.

Công dân tạm trú diện E-2 nếu xuất ngoại sẽ tự động được cấp lại 2 năm tạm trú khi quay trở về Mỹ. Trong trường hợp này, không cần nộp mẫu I-129 cho USCIS.

Điều khoản và điều kiện của thị thực E-2

Nhà đầu tư hiệp định hoặc nhân viên chủ chốt chỉ có thể thực hiện duy nhất hoạt động đã khai và được chấp thuận khi cấp thị thực E-2. Tuy nhiên, nhân viên chủ chốt có thể làm việc cho công ty mẹ hoặc một trong các công ty con, miễn là:

 • Các tổ chức đã thành lập quan hệ trước đó

 • Vị trí tuyển dụng tại công ty con cần khả năng điều hành, quản lý hoặc trình độ chuyên môn

 • Điều khoản và điều kiện tuyển dụng không thay đổi

Bất kì thay đổi đáng kể nào về điều khoản và điều kiện của thị thực E-2 đều phải được USCIS thông qua. “Thay đổi đáng kể” được định nghĩa là thay đổi cơ bản về các đặc điểm gốc của nhà tuyển dụng. Một số ví dụ điển hình như là: việc sáp nhập, thu mua, hoặc một sự kiện quan trọng ảnh hưởng tới mối liên hệ đã được thông qua trước đó khi cấp thị thực giữa nhà đầu tư và tổ chức. Trong những trường hợp này, nhà đầu tư hoặc tổ chức phải báo cho USCIS bằng việc nộp mẫu I-129 cùng một khoản tiền phí, đồng thời yêu cầu gia hạn thời gian cư trú cho nhà đầu tư hoặc nhân viên bị ảnh hưởng. Mẫu I-129 phải bao gồm bằng chứng cho thấy nhà đầu tư hoặc nhân viên liên quan vẫn đạt đủ điều kiện thị thực E-2.

Tuy nhiên, không cần nộp mẫu I-129 mới để báo cho USCIS về các thay đổi không đáng kể. Nhà đầu tư hoặc tổ chức có thể yêu cầu tư vấn từ phía USCIS để xác định thay đổi đó có đáng kể hay không. Để yêu cầu tư vấn, nhà đầu tư hoặc tổ chức phải nộp mẫu I-129 cùng một khoản tiền phí và miêu tả hoàn chỉnh thay đổi cần tư vấn.

Biểu tình hoặc tranh chấp lao động bao gồm đình công tại địa điểm tuyển dụng có thể ảnh hưởng tới khả năng nhận thị thực E-2 của nhà đầu tư hiệp định hoặc nhân viên chủ chốt quốc tịch Canada hoặc Mexico.

Gia đình của Nhà đầu tư hiệp định và Nhân viên chủ chốt E-2

Nhà đầu tư hiệp định và nhân viên chủ chốt có thể dẫn theo người phối ngẫu và con cái dưới 21 tuổi, chưa kết hôn. Quốc tịch của thành viên gia đình có thể khác với nhà đầu tư hoặc nhân viên. Các thành viên gia đình có thể đăng ký thị thực E-2 với tư cách người phụ thuộc, và nếu được chấp thuận, có thể cư trú tại Mỹ với cùng khoản thời gian như nhà đầu tư/nhân viên. Nếu thành viên gia đình đã sinh sống tại Mỹ sẵn và muốn đổi thị thực sang diện E-2, họ có thể đăng ký bằng cách nộp đơn I-539 và tiền phí. Phối ngẫu của người lao động diện E-2 có thể đăng ký giấy phép lao động bằng cách nộp đơn I-765 và tiền phí. Nếu được thông qua, người phối ngẫu E-2 có thể công tác mà không bị hạn chế đặc biệt nào.

Như đã đề cập phía trên, nhà đầu tư hoặc nhân viên E-2 có thể xuất ngoại và sẽ được tự động cấp lại 2 năm cư trú khi quay về Mỹ. Tuy nhiên, trừ khi thành viên gia đình đồng hành nhà đầu tư hoặc nhân viên E-2 trong chuyến đi, thời gian cư trú mới này sẽ không áp dụng cho thành viên gia đình. Để tiếp tục sinh sống hợp pháp tại Mỹ, thành viên gia đình phải cẩn thận lưu ý thời gian cư trú họ được cấp theo thị thực E-2, và yêu cầu gia hạn trước khi thị thực hết hạn.