Diện thị thực tạm trú L-1A cho phép nhà tuyển dụng Hoa Kỳ điều chuyển một giám đốc điều hành hoặc quản lý từ một trong các văn phòng nước ngoài đến một văn phòng tại Mỹ. Diện này cũng cho phép công ty nước ngoài chưa có văn phòng tại Hoa Kỳ điều chuyển giám đốc điều hành hoặc quản lý đến Mỹ nhằm thành lập một công ty mới. Nhà tuyển dụng phải thay mặt nhân viên nộp mẫu I-129, Đơn Yêu cầu cho người Lao động Tạm trú, cùng một khoản tiền phí.

Điều kiện chung dành cho Nhà tuyển dụng và Nhân viên

Để thỏa mãn điều kiện của diện L-1, nhà tuyển dụng phải:

 • Có mối liên hệ hợp lệ với một công ty nước ngoài (công ty mẹ, chi nhánh, hoặc công ty con, gọi chung là các tổ chức hợp lệ); và

 • Hiện tại đang, hoặc sẽ thực hiện việc kinh doanh với tư cách nhà tuyển dụng tại Hoa Kỳ và ít nhất một quốc gia khác trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua tổ chức hợp lệ xuyên suốt thời gian cư trú tại Hoa Kỳ theo diện L-1. Mặc dù doanh nghiệp phải có tính khả thi nhưng không bắt buộc hoạt động trong lĩnh vực thương mại quốc tế. 

Việc kinh doanh được định nghĩa là tổ chức phải cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ thường xuyên, liên tục và có hệ thống, mà không phải chỉ đơn thuần là sở hữu một đại lý hoặc văn phòng tại Hoa Kỳ và nước ngoài.

Để thỏa mãn điều kiện của diện L-1, nhân viên phải:

 • Có tổng thời gian làm việc cho tổ chức nước ngoài ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm ngay trước khi nhập cảnh vào Mỹ; và

 • Có nguyện vọng nhập cảnh vào Mỹ để cung cấp dịch vụ điều hành hoặc quản lý cho một chi nhánh dưới quyền sở hữu của cùng nhà tuyển dụng hoặc tổ chức hợp lệ.

Dịch vụ điều hành là khả năng đưa ra quyết định trên diện rộng của nhân viên dù không giám sát chặt chẽ.

Dịch vụ quản lý là khả năng của nhân viên ở mảng giám sát và kiểm soát công tác nhân viên chuyên môn và khả năng quản lý tổ chức, bộ ngành, phòng ban, chức năng hoặc một bộ phận của tổ chức. Nó còn có thể chỉ khả năng của nhân viên trong việc quản lý một chức năng quan trọng của tổ chức ở cấp cao mà không cần sự giám sát trực tiếp của những cá nhân khác.

Văn phòng mới

Nhà tuyển dụng mong muốn cử nhân viên đến Hoa Kỳ với tư cách giám đốc điều hành hoặc quản lý để thành lập văn phòng mới cần phải chứng minh:

Nhà tuyển dụng đảm bảo đủ bất động sản để thành lập văn phòng;

 • Nhân viên đã công tác tại vị trí giám đốc điều hành hoặc quản lý một năm liên tục trong vòng ba năm ngay trước khi nộp Đơn Yêu cầu cho người Lao động Tạm trú; và

 • Văn phòng tiếp nhận tại Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ vị trí giám đốc điều hành hoặc quản lý trong vòng một năm sau khi Đơn Yêu Cầu được thông qua.

Thời gian cư trú

Nhân viên đến Hoa Kỳ thành lập văn phòng mới sẽ được cấp thời gian cư trú tối đa 1 năm. Các nhân viên khác sẽ được cấp tối đa 3 năm. Các nhân viên theo diện thị thực L-1A có thể yêu cầu gia hạn thời gian cư trú thêm tối đa 2 năm, cho tới khi đủ tổng số năm cho phép là 7 năm.

Gia đình của người Lao động diện L-1

Nhân viên được điều chuyển có thể đi cùng người phối ngẫu và con chưa thành niên (dưới 21 tuổi, chưa kết hôn). Các thành viên gia đình có thể xin thị thực diện L-2 và nếu thành công, sẽ được cấp cùng thời gian cư trú với nhân viên.

Nếu các thành viên gia đình đã đang sinh sống tại Mỹ và muốn đổi sang hoặc gia hạn thị thực L-2, họ có thể cùng nhau nộp mẫu đơn I-539, Đơn yêu cầu Thay đổi/Gia Hạn Tư cách Tạm Trú, cùng một khoản tiền phí.

Người phối ngẫu của lao động L-1 có thể nộp đơn xin giấy phép lao động thông qua mẫu I-765, Đơn xin giấy phép lao động. Nếu được thông qua, người phối ngẫu diện L-2 sẽ không bị giới hạn về nơi công tác.

Đơn bảo lãnh bao trùm

Một số tổ chức có thể thiết lập sẵn quan hệ nội bộ công ty theo yêu cầu trước khi nộp đơn L-1 cá nhân bằng cách nộp Đơn Bảo lãnh Bao trùm. Đơn Bảo lãnh Bao trùm diện L có thể được xác nhận nếu:

Đương đơn và mỗi tổ chức đều đang tham gia hoạt động thương mại hoặc dịch vụ;

 • Đương đơn có văn phòng tại Hoa Kỳ đã hoạt động kinh doanh tối thiểu một năm;

 • Đương đơn có ít nhất ba chi nhánh/công ty con trong nước hoặc nước ngoài; và

 • Đương đơn cùng các tổ chức thỏa mãn được các diều kiện sau:

  • Đã có ít nhất 10 đơn L-1 được thông qua trong vòng 12 tháng gần nhất;

  • Có công ty con hoặc chi nhánh Hoa Kỳ có tổng doanh thu thường niên ít nhất 25 triệu đô la; hoặc

  • Có tổng lao động tại Hoa Kỳ ít nhất 1000 người

Đơn Bảo lãnh Bao trùm thông qua không đảm bảo nhân viên sẽ được cấp thị thực L-1A. Tuy nhiên, nó có thể cho phép nhà tuyển dụng linh hoạt thời gian điều chuyển nhân viên tới Hoa Kỳ mà không cần phải nộp từng đơn cá nhân đến USCIS.

Đa phần thời gian, sau khi Đơn Bảo lãnh Bao trùm được thông qua, nhà tuyển dụng chỉ cần hoàn tất mẫu đơn I-129S, Đơn Xin Tạm trú dựa trên Đơn Bảo lãnh Bao trùm L. Sau đó gửi đơn I-129S đến cho nhân viên cùng bản sao Thông báo chấp thuận Đơn Bảo lãnh Bao trùm cùng một số giấy tờ chứng minh cần thiết khác để nhân viên có thể nộp cùng bộ hồ sơ thị thực L-1 cho viên chức lãnh sự.

Nếu nhân viên L-1 được miễn thị thực, nhà tuyển dụng có thể nộp đơn I-129S và giấy tờ chứng minh đến Trung tâm Dịch vụ USCIS thông qua Đơn Bảo lãnh Bao trùm, thay vì nộp đơn và giấy tờ trực tiếp cho CBP.