[Canada] Chính phủ Canada đang cập nhật thông tin về các lệnh cấm di chuyển được ban hành nhằm giảm bớt tình trạng lan truyền dịch COVID-19...


Chi tiết

[Canada] Canada chuẩn bị sẵn sàng nhận thêm số lượng người nhập cư trong giới hạn quy mô đến 390.000 người năm 2022...


Chi tiết

[Saskatchewan] Saskatchewan mở chương trình định cư mới cho du học sinh đã tốt nghiệp và có ý định thành lập việc kinh doanh tại tỉnh...


Chi tiết

[Quebec] Các ứng viên Chương trình Kinh nghiệm Quebec sẽ lần nữa được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn áp dụng trước ngày 01-11-2019...


Chi tiết

[Quebec] Chính phủ Quebec đã tạm hoãn các thay đổi gây tranh cãi vốn của Chương trình Kinh nghiệm Quebec kể từ ngày 01-11-2019...


Chi tiết