Canada đưa ra rất nhiều chương trình nhằm thu hút những tài năng về lĩnh vực kỹ thuật trên khắp thế giới


Chi tiết

Số lượng công dân Mỹ đến Canada thông qua Express Entry tăng 75 phần trăm...


Chi tiết

IRCC vừa đưa ra thông tin chi tiết về quy trình xét study permit cho sinh viên quốc tế...


Chi tiết

Canada sẽ tăng tốc xét duyệt study permit and giới thiệu về quy trình cấp study permit tạm thời...


Chi tiết

IRCC yêu cầu những hồ sơ định cư phải nộp điện tử, ngoại trừ một số trường hợp.


Chi tiết