[Saskatchewan] Saskatchewan mở chương trình định cư mới cho du học sinh đã tốt nghiệp và có ý định thành lập việc kinh doanh tại tỉnh...


Chi tiết

[Quebec] Các ứng viên Chương trình Kinh nghiệm Quebec sẽ lần nữa được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn áp dụng trước ngày 01-11-2019...


Chi tiết

[Quebec] Chính phủ Quebec đã tạm hoãn các thay đổi gây tranh cãi vốn của Chương trình Kinh nghiệm Quebec kể từ ngày 01-11-2019...


Chi tiết

[Quebec] Sinh viên quốc tế tốt nghiệp có thể tiếp tục nộp hồ sơ dự tuyển chứng chỉ tuyển chọn thường trú nhân thông qua Chương trình Kinh nghiệm Quebec...


Chi tiết

[Quebec] Bộ Nhập cư Quebec vừa công bố Danh sách Lĩnh vực Đào tạo (Area of Training) mới vào ngày 01-11-2019...


Chi tiết