[Federal] Chính phủ Canada đang nhắc nhở sinh viên quốc tế về các biện pháp biên giới...


Chi tiết

[Federal] Giai đoạn tiếp theo của việc mở cửa lại biên giới của Canada bắt đầu vào tháng 8...


Chi tiết

[Federal] Việc miễn trừ cho những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ đáp ứng các điều kiện...


Chi tiết

[Federal] Những cư dân tạm thời đã đăng ký chương trình mới để trở thành thường trú nhân...


Chi tiết

[Federal] Ông Trudeau cho biết Canada sẽ tiếp tục mở lại biên giới theo cách đảm bảo sự an toàn liên tục...


Chi tiết