[Alberta] Alberta công bố thông tin về các vòng tuyển chọn đầu tiên được thực hiện thông qua chương trình liên kết Express Entry....


Chi tiết

[Canada] Số lượng người nhập cư Canada đạt mức cao chưa từng có trong khoảng thời gian từ 1-7 đến 1-10 năm 2018...


Chi tiết

[Saskatchewan] Saskatchewan gửi 743 thư mời cho chương trình Ngành nghề Cần Tuyển dụng và hạng mục phụ Express Entry ngày 6-12-2018...


Chi tiết

[Manitoba] Manitoba gửi 530 thư mời dự tuyển đề cử tỉnh bang cho chương trình nhập cư Lao Động Tay Nghề Manitoba và Lao động Tay nghề Nước ngoài...


Chi tiết

[Quebec] Theo kế hoạch định cư năm 2019, Quebec có thể cấp tới 42.000 visa thường trú và 24.800 chứng nhận tuyển chọn của tỉnh trong năm tới...


Chi tiết