Bộ Nhập cư Quebec vừa công bố Danh sách Lĩnh vực Đào tạo (Area of Training) mới vào ngày 01-11-2019.

Danh sách mới sẽ thay thế Danh sách cũ (giới thiệu ngày 02-08-2018) và áp dụng cho tất cả các hồ sơ được nộp trước hoặc sau ngày 01-11-2019.

Chính phủ Quebec sử dụng danh sách để xác định tư cách tham dự chương trình Quebec Experience Program (PEQ) – Kinh nghiệm Quebec, chấm điểm và tuyển chọn ứng viên nhận Chứng chỉ tuyển chọn Quebec (Quebec Selection Certificate – CSQ).

Để nhập cư tới Quebec dưới tư cách thường trú nhân, tất cả cá nhân đều phải có CSQ.

Quebec định kỳ điều chỉnh danh sách để đáp ứng nhu cầu kinh tế và tuyển dụng của tỉnh.

Danh sách được chia thành 5 nhóm (từ A đến E), với nhóm A bao gồm các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất.

Tuyển chọn Chương trình Lao động tay nghề Quebec

Lĩnh vực đào tạo là 1 trong 10 nhân tố dùng để chấm điểm cho chương trình Lao động tay nghề Quebec (Quebec Skilled Worker Program – QSWP), chương trình nhập cư phổ biến nhất của tỉnh.

Ứng viên được cộng điểm khi sở hữu các bằng cấp, chứng chỉ đại học, cao đẳng, bằng nghề hậu phổ thông từ đại học nước ngoài hoặc đại học Quebec.

Lĩnh vực đào tạo cũng là một trong các nhân tố Quebec cân nhắc khi quyết định mời ứng viên dự tuyển nhận chứng chỉ tuyển chọn thông qua QSWP và cũng góp phần quan trọng vào việc dự tuyển thường trú nhân.

Lĩnh vực đào tạo và điều kiện mới của chương trình PEQ

Theo điều kiện mới của chương trình Kinh nghiệm Quebec – Quebec Experience Program được cập nhật vào tuần này, tất cả các ứng viên đều phải có bằng hoặc chứng chỉ thuộc một lĩnh vực đào tạo phù hợp.

Các lĩnh vực đào tạo hợp lệ nằm ở Phần II của Nhóm A hoặc B trong danh sách.

Quy định mới được áp dụng từ ngày 01-11-2019.