Các sinh viên quốc tế tốt nghiệp hiện có thể tiếp tục nộp hồ sơ dự tuyển chứng chỉ tuyển chọn trở thành thường trú nhân thông qua Chương trình Kinh nghiệm Quebec – Quebec Experience Program (PEQ).

Bộ Nhập cư Quebec (MIFI) vừa mở lại Chương trình PEQ diện sinh viên tốt nghiệp vào ngày 01-11-2019 sau khi tạm hoãn chương trình vào hồi tháng 07.

Các lao động tạm trú nước ngoài có kinh nghiệm làm việc tại Quebec phù hợp chương trình có thể tiếp tục dự tuyển PEQ như cũ.

Điều kiện PEQ mới áp dụng cho cả sinh viên tốt nghiệp và người lao động

Cả hồ sơ mới và hồ sơ đang chờ của hai diện sinh viên tốt nghiệp và lao động nước ngoài tạm trú thuộc PEQ đều phải đáp ứng điều kiện dự tuyển mới vửa được thông báo hồi đầu tuần.

Các sinh viên quốc tế đã hoàn tất chương trình học với độ dài tối thiểu 900 giờ (1 năm) tại Quebec hiện có thể dự tuyển PEQ miễn là họ có đủ ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp tại lĩnh vực đào tạo được cấp bằng. Tuy nhiên, các ứng viên tốt nghiệp từ những chương trình đào tạo từ 1.800 giờ (2 năm) trở lên không cần có kinh nghiệm làm việc.

Tất cả các sinh viên quốc tế dự tuyển PEQ hiện phải có bằng thuộc một lĩnh vực đào tạo hợp lệ.

Quebec cũng áp dụng điều kiện kinh nghệm làm việc mới  dành cho lao động nước ngoài tạm trú có công việc thuộc trình độ tay nghề C hoặc D theo Danh sách Phân loại Ngành nghề Canada (Canada’s National Occupation Classification – NOC) và yêu cầu các ứng viên này phải có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm làm việc. Trong khi đó, các ứng viên làm việc tại một ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao thuộc trình độ tay nghề 0, A hoặc B chỉ cần 12 tháng kinh nghiệm làm việc.

Kể từ 01-01-2020, yêu cầu ngoại ngữ đối với đương đơn và phối ngẫu ở cả 2 diện sinh viên và người lao động  cũng sẽ có sự thay đổi.

Cả đương đơn và người phối ngẫu đều phải cho thấy khả năng vấn đáp tiếng Pháp đạt trình độ trung cao thông qua:

  • Kết quả kiểm tra ngoại ngữ từ một tổ chức công nhận bởi chính phủ Quebec; hoặc
  • Đáp ứng điều kiện ngôn ngữ tiếng Pháp đặt ra bởi tổ chức ngành nghề quản lý lĩnh vực của ứng viên tại Quebec; hoặc
  • Hoàn tất một chương trình toàn thời gian bằng tiếng Pháp với độ dài tối thiểu ba năm ở bậc trung học hoặc sau trung học.

Áp dụng chỉ tiêu mới cho chương trình kinh doanh

Quebec áp dụng hạn mức mới cho các ứng viên của Chương trình Doanh nghiệp Nhập cư Quebec - Quebec Immigrant Entrepreneur program có trình độ tiếng Pháp dưới mức trung cao (CLB 7 hoặc 8).

Tuy nhiên các ứng viên có khả năng vấn đáp tiếng Pháp cao hơn mức này không nhận được chỉ tiêu.

Bộ Nhập cư Quebec sẽ nhận hồ sơ theo Diện Một (Stream One) của chương trình Doanh nghiệp và 35 hồ sơ cho Diện Hai (Stream Two) trong thời gian từ 01-11-2019 đến 30-09-2020.

Chương trình Tự kinh doanh của Quebec - Self-Employed Worker Program cũng sẽ nhận 50 hồ sơ trong cùng khoảng thời gian từ ngày 01-11-2019 đến 30-09-2020.

Chương trình Đầu tư Quebec – Quebec Investor Program hiện bị tạm ngưng đến 01-07-2020. Các cá nhân với mức đầu tư 1,2 triệu đô la vào Quebec sẽ không thể dự tuyển trở thành thường trú nhân thông qua chương trình này.