Chính phủ Quebec đã tạm hoãn các thay đổi gây tranh cãi vốn đã được áp dụng cho Chương trình Kinh nghiệm Quebec – Quebec Experience Program kể từ ngày 01-11-2019.

Bộ trưởng Bộ nhập cư của tỉnh, ông Simon Jolin-Barrette, xác nhận việc đình chỉ cải cách trong bài đăng Facebook vào tối thứ sau khi các phương tiện truyền thông bắt đầu đăng tải quyết định.

Việc tạm hoãn các quy định mới diễn ra sau khi gặp phải số lượng lớn phản đối từ công chúng vào tuần trước, khiến ông Jolin-Barrette phải đặt ra trường hợp ngoại lệ cho các sinh viên và người lao động hiện đã đang sinh sống tại Quebec.

Chương trình Kinh nghiệm Quebec – Quebec Experience Program là một chương trình định cư cấp tốc cho phép du học sinh tốt nghiệp từ các trường tại Quebec và lao động nước ngoài tạm trú đang làm việc và sinh sống tại tỉnh nộp đơn trở thành thường trú nhân.

Các quy định mới, nếu được áp dụng, sẽ giới hạn số lượng ứng viên có thể nộp đơn thông qua PEQ trong phạm vi sinh viên tốt nghiệp từ một lĩnh vực đào tạo hợp lệ và lao động nước ngoài tạm trú đang làm việc tài một ngành nghề cần tuyển dụng.

Những quy định này không hề tồn tại trước ngày 01-11-2019 và đã có thể loại bỏ rất nhiều du học sinh và người lao động vốn phù hợp với chương trình.