Các lao động quốc tế ứng tuyển vào Chương trình Kinh nghiệm Quebec sẽ lần nữa được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn áp dụng trước ngày 01-11-2019.

Thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14-11-2019.

Chương trình Kinh nghiệm Quebec là một chương trình định cư cấp tốc cho phép du học sinh tốt nghiệp từ các trường tại Quebec và lao động nước ngoài tạm trú đang làm việc và sinh sống tại tỉnh nộp đơn trở thành thường trú nhân.

Các quy định mới giới thiệu vào ngày 01-11-2019 bị phản đối kịch liệt vì được xem là không công bằng đối với các ứng viên đã sinh sống tại Quebec; vì thế, Bộ trưởng Bộ nhập cư, ông Simon Jolin-Barrette buộc phải rút lại và phục hồi các quy định trước đó.

Vấn đề bị chỉ trích nhiều nhất trong các quy định mới là hai danh sách giới hạn khả năng dự tuyển chương trình, bao gồm danh sách ngành nghề đào tạo đối với du học sinh và danh sách ngành nghề cần tuyển dụng đối với lao động nước ngoài tạm trú.

Những hạn chế mới này hề không tồn tại trước ngày 01-11-2019 và có khả năng loại bỏ rất nhiều du học sinh và người lao động tại Quebec vốn đủ điều kiện dự tuyển theo quy định trước đó.

Ông Jolin-Barrette đã cam kết sẽ điều chỉnh lại các danh sách trên sau khi tham khảo ý kiến của cộng đồng học thuật và kinh doanh của tỉnh.

Quy định mới giới thiệu ngày 01-11-2019 phù hợp với các du học sinh đã tốt nghiệp từ một trường học tại Quebec với thời lượng chương trình học tối thiểu 900 giờ (một năm) và có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp tại Quebec ở cùng lĩnh vực đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Nhập cư Quebec cho biết hồ sơ của các ứng viên đáp ứng được yêu cầu này và nộp trong khoảng thời gian từ giữa ngày 01-11-2019 và 13-11-2019 sẽ được đánh giá dựa trên tiêu chỉ tuyển chọn sử dụng vào ngày 01-11-2019.

Tuy nhiên, kể từ ngày 14-11-2019, các ứng viên có bằng cấp với thời lượng học tập từ 900 đến 1.799 giờ sẽ không còn đủ điều kiện tham gia PEQ do chương trình tái áp dụng các tiêu chí trước ngày 01-11-2019.