Saskatchewan vừa mở một chương trình định cư mới cho các du học sinh đã tốt nghiệp từ các học viện hậu phổ thông hợp lệ trong tỉnh và có ý định thành lập việc kinh doanh tại tỉnh.

Chương trình Đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) giới thiệu hạng mục Doanh nhân Du học sinh vào ngày 03-12-2019.

Ông Jeremy Harrison, Bộ trưởng Trung tâm Đào tạo Nhập cư và Nghề nghiệp cho biết: “Chương trình mới này sẽ giúp giữ chân các du học sinh đã sớm hòa nhập vào cộng đồng tại tỉnh. Ngoài ra, nó cũng thúc đẩy việc thành lập doanh nghiệp mới và tạo công việc làm, đồng thời giúp Saskatchewan mang tính cạnh tranh hơn trong việc thu hút và duy trì số lượng du học sinh và nhà đầu tư.”

Hạng mục SINP mới đóng vai trò hỗ trợ cho Kế Hoạch Tăng trưởng của Saskatchewan từ năm 2020 đến 2030, bao gồm mục tiêu đẩy mạnh số lượng người nhập cư lao động tay nghề và doanh nhân đến Saskatchewan.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cấp Cao của tỉnh, bà Tina Beaudry-Mellor cho biết Chiến lược Giáo dục Hệ Hậu Phổ thông quốc tế cũng hướng tới việc thu hút thêm du học sinh đến tỉnh:

“Giáo dục quốc tế [du học sinh] là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế và văn hóa tương lai của Saskatchewan”.

“Hạng mục mới này có thể giúp khuyến khích du học sinh định cư và xem Saskatchewan là nhà mình sau khi hoàn tất việc học.”

Đối tượng của hạng mục là các du học sinh toàn thời gian, có bằng hoặc chứng chỉ hậu phổ thông với thời lượng chương trình học tối thiểu hai năm.

Tất cả ứng viên hợp lệ sẽ phải điều hành và quản lý doanh nghiệp tại Saskatchewan tối thiểu một năm và có vốn sở hữu chiếm 1/3 doanh nghiệp để ứng cử nhận đề cử tỉnh bang nhằm trở thành thường trú nhân.

Điều kiện chương trình

Ứng viên Hạng mục Doanh nhân Du học sinh (International Graduate Entrepreneur) của SINP phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Tối thiểu 21 tuổi
  • Đã hoàn tất chương trình học chứng chỉ hoặc bằng cấp hậu phổ thông với thời lượng toàn thời gian tối thiểu hai năm tại một học việc hợp lệ ở Saskatchewan.
  • Có Giấy phép Lao động hậu tốt nghiệp – Post-Graduation Work Permit (PGWP) còn thời hạn ít nhất 2 năm.
  • Sinh sống tại Saskatchewan trong suốt thời gian học.
  • Có trình độ tiếng Anh/tiếng Pháp tương đương CLB 7.
  • Tốt nghiệp từ một học viện hậu đại học tại Saskatchewan. Học viện phải được công nhận bởi chính phủ liên bang Canada.

Chương trình không bao gồm các chương trình học cấp tốc hoặc đào tạo từ xa.

Phương thức ứng tuyển

Quy trình nộp hồ sơ và đề cử thông qua Hạng mục Doanh nghiệp Du học sinh gồm bốn bước:

  1. Nộp Biểu thức quan tâm: Ứng viên cần nộp Biểu thức Quan tâm - Expression of Interest (EOI) đến cho SINP trước. Các ứng viên hợp lệ sẽ được chấm điểm theo thang riêng của EOI và gia nhập kho dữ liệu ứng viên.
  2. Thư mời dự tuyển: Các ứng viên đạt điểm số cao nhất sẽ được chọn từ kho EOI. Những ứng viên đậu vòng đánh giá của SINP phải ký Hợp đồng Kết quả Kinh doanh – Business Performance Agreement (BPA) dựa trên Kế hoạch Thành lập Doanh nghiệp – Business Establishment Plan (BEP) ứng viên đã nộp trước đó.
  3. Thành lập Doanh nghiệp: Các ứng viên hợp lệ có Giấy phép Lao động hậu tốt nghiệp sau đó có thể chủ động điều hành doanh nghiệp mình đề xuất. Ứng viên phải thành lập doanh nghiệp dựa theo các điều khoản thỏa thuận trong BPA và hoàn thành tất cả yêu cầu BPA trước khi Giấy phép hết hạn.
  4. Đề cử: Sau khi thỏa mãn đủ yêu cầu của BPA, ứng viên có thể dự tuyển nhận đề cử tỉnh bang để trở thành thường trú nhân. Các ứng viên được đề cử phải tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ thỏa thuận trong BPA trong quá trình xử lý hồ sơ thường trú nhân. Nếu ứng viên đóng cửa hoặc bán lại doanh nghiệp sau khi nhận đề cử SINP và trước khi đạt được visa thường trú nhân, tỉnh sẽ tước lại đề cử của họ.