Những cư dân tạm thời đã đăng ký con đường mới để trở thành thường trú nhân cho những người lao động thiết yếu và sinh viên tốt nghiệp hiện có thể nhận được giấy phép lao động mở mới trong khi họ chờ đợi kết quả của đơn đăng ký.

Bộ trưởng Nhập cư Marco Mendicino đã công bố một lựa chọn giấy phép lao động mở mới cho những người lao động thiết yếu và sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Canada.

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 năm 2021, những cư dân tạm thời đã nộp đơn xin chương trình thường trú mới được đưa ra sẽ đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động mở trong khi họ chờ quyết định về đơn đăng ký của mình.

Điều này có nghĩa là những người đăng ký chương trình mới sẽ không phải lo lắng về tình trạng tạm thời của họ hết hạn. Nếu giấy phép làm việc hoặc học tập hiện tại của họ hết hạn trước khi Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) chấp thuận hoặc từ chối đơn đăng ký của họ, họ có thể nộp đơn xin giấy phép lao động mới này.

Trước đây, những người nộp đơn nhập cư này không thể nộp đơn xin Giấy phép làm việc mở rộng cầu nối (BOWP), như những người nộp đơn Express Entry với các tài liệu sắp hết hạn có thể. Điều này là do các kỹ thuật trong chính sách của Canada. Express Entry là một chương trình lâu dài, trong khi các chương trình từ tạm trú mới đến thường trú (TR sang PR) thì không.

Nếu không có giấy phép lao động mở mới này, người nộp đơn có nguy cơ phải rời khỏi Canada, mặc dù họ đã nộp đơn cho một chương trình được cho là sẽ giúp họ ở lại Canada. Giấy phép lao động được cấp theo chính sách này sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Bộ trưởng Mendicino cho biết: “Con đường mới của chúng tôi để có được nơi cư trú lâu dài cho 90.000 công nhân cần thiết và sinh viên tốt nghiệp quốc tế là một bước tiến lớn — quy mô, tốc độ và phạm vi chưa từng có,” Mendicino nói trong một thông cáo báo chí. “Giấy phép lao động mở mới này đảm bảo rằng những người đã và đang đóng những vai trò quan trọng trong suốt đại dịch có thể tiếp tục công việc đặc biệt của họ.”

Mặc dù có một số tùy chọn hiện có khác để giúp giữ người dân ở lại Canada, nhưng chính sách mới sẽ lấp đầy một số lỗ hổng. Ví dụ: sinh viên quốc tế tốt nghiệp có thể nộp đơn xin Giấy phép làm việc sau Đại học (PGWP) mới, theo biện pháp tạm thời của chính phủ được đưa ra vào tháng Giêng. Tuy nhiên, cơ hội này sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 7 năm 2021. Các lộ trình mới được mở cho các ứng viên đến ngày 5 tháng 11 năm 2021, và vẫn còn rất nhiều chỗ cho các ứng viên mới trong hầu hết các chương trình. Hiện tại, chỉ có diện Sinh viên tốt nghiệp quốc tế là đầy đủ.

Làm thế nào để đủ điều kiện cho giấy phép lao động mở mới

Để đủ điều kiện nhận giấy phép lao động mở một lần này, người nộp đơn phải chứng minh rằng họ:

  • Đã nộp đơn theo một trong những chương trình thường trú mới;
  • Đã được ủy quyền để làm việc tại thời điểm nộp đơn của họ;
  • Giữ giấy phép lao động hợp lệ được cho là sẽ hết hạn trong vòng bốn tháng tới;
  • Có tình trạng cư trú tạm thời, tình trạng duy trì hoặc đủ điều kiện để khôi phục tình trạng của họ tại thời điểm nộp đơn xin cấp giấy phép lao động mở;
  • Đang ở Canada vào thời điểm nộp đơn xin giấy phép lao động mở của họ;
  • Đã được làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào tại thời điểm nộp đơn xin thường trú; và
  • Đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ của chương trình mà họ đã đăng ký tại thời điểm đơn đăng ký của họ được gửi.

Giấy phép lao động mở cũng có sẵn cho các cặp vợ chồng hoặc bạn đời của người nộp đơn và con cái phụ thuộc trên 18 tuổi, miễn là họ cũng ở Canada.

Ngoài ra, nếu bạn đã nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động trước khi giấy phép hiện tại hết hạn, bạn có thể duy trì tình trạng của mình. Điều này sẽ cung cấp cho bạn quyền làm việc mà không cần giấy phép với các điều kiện giống như giấy phép ban đầu của bạn, trong khi IRCC xử lý giấy phép mới.

Thông tin chi tiết hơn về cách đăng ký giấy phép lao động mở mới trực tuyến sẽ được thêm vào trang web của IRCC vào ngày 26 tháng 7 năm 2021

Nguồn: CIC News