Ottawa, ngày 10 tháng 8 năm 2021 - Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ ra mắt Cổng thông tin đăng ký thường trú trực tuyến mới (Cổng ứng dụng trực tuyến PR), cho phép các đại diện nhập cư được ủy quyền (trả phí) nộp đơn đăng ký thường trú (không phải Express Entry) trực tuyến thay mặt cho khách hàng của họ. Sau khi ra mắt thử nghiệm ban đầu khả thi tối thiểu chỉ dành cho khách hàng vào tháng 3 năm 2021, Cổng Ứng dụng Trực tuyến PR sẽ có sẵn cho các đại diện được ủy quyền vào tháng 9 năm 2021.

Các đại diện sẽ có thể sử dụng Cổng Ứng dụng Trực tuyến PR để quản lý các đơn đăng ký trực tuyến từ một tài khoản duy nhất cho nhiều khách hàng đối với các đơn đăng ký thường trú, dựa trên giấy tờ. Đơn xin giấy sẽ vẫn có sẵn cho những ai cần. Cổng thông tin đăng ký trực tuyến PR sẽ không được kết nối với Cổng thông tin đại diện trả phí được ủy quyền.

Để tạo tài khoản trên Cổng Ứng dụng Trực tuyến PR, người đại diện sẽ cần cung cấp thông tin, bao gồm số ID thành viên, địa chỉ doanh nghiệp và tên của họ, và họ sẽ cần tải lên bản sao hợp lệ của giấy tờ tùy thân (hộ chiếu hợp lệ, bằng lái xe hoặc thẻ PR).

Hướng dẫn cho đại diện nhập cư

Khi Cổng Ứng dụng Trực tuyến PR khả dụng, các đại diện phải nhập và xác nhận địa chỉ email của khách hàng của họ và một email tự động sẽ được gửi đến khách hàng của họ để thông báo rằng đơn đăng ký thường trú đã được thay mặt họ bắt đầu. Sau đó, người đại diện sẽ chọn chương trình mà khách hàng của họ đang áp dụng, điền vào các biểu mẫu (định dạng kỹ thuật số và PDF) và tải lên tài liệu hỗ trợ, bao gồm bản sao biên lai thanh toán phí đăng ký.

Lưu ý rằng các biểu mẫu yêu cầu chữ ký của bên thứ ba (ví dụ: biểu mẫu tài trợ cho gia đình hoặc các biểu mẫu khác yêu cầu chữ ký của nhà tài trợ) phải được in và ký bằng tay bởi cả người nộp đơn và nhà tài trợ chính, sau đó phải tải lên bản sao điện tử có chữ ký. Điều tương tự cũng áp dụng cho biểu mẫu Use of a Representative (IMM 5476).

Hướng dẫn cho khách hàng

Khi người đại diện đã điền vào đơn đăng ký, khách hàng sẽ cần đăng nhập vào phía khách hàng của cổng thông tin, sử dụng thông tin xác thực của chính họ, để xem xét và ký tên điện tử vào tờ khai và biểu mẫu đồng ý. Khách hàng chỉ nên xem lại và ký vào tờ khai khi đã hoàn tất hồ sơ. Sau đó, người đại diện sẽ có thể gửi nó thay mặt họ.

Lưu ý rằng, ngoại trừ các chữ ký trên trang khai báo và chấp thuận và biểu mẫu IMM 5669, khách hàng sẽ không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đơn đăng ký của họ.

Các đơn đăng ký bị trả lại

Các đơn đăng ký không hoàn chỉnh hoặc bị trả lại vì các lý do khác (ví dụ: số lượng đơn được chấp nhận có hạn hoặc khách hàng không đủ điều kiện) sẽ tự động được trả lại thông qua Cổng Ứng dụng Trực tuyến PR. Đối với những đơn đăng ký chưa hoàn chỉnh, đại diện có thể gửi lại đơn đăng ký cùng với các biểu mẫu hoàn chỉnh hoặc các tài liệu hỗ trợ được yêu cầu.

Nguồn: IRCC News