Hôm qua ngày 24 tháng 10, chính phủ Canada đã phát đi thêm 1,548 thư mời Express Entry cho các ứng viên nộp thông qua các chương trình đề cử tỉnh bang (Provincial Nominee Program - PNP). Số điểm CRS tối thiểu để nhận được thư mời là 776.

Bảng tóm tắt các lượt phát thư mời Express Entry - từ tháng 6/2023 đến nay


Ứng viên chương trình Express Entry không cần phải khám sức khỏe trước nữa

Cụ thể thì từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, ứng viên chương trình Express Entry không còn cần phải nộp Kết quả khám sức khỏe (Immigrant Medical Examination - IME) lúc nộp đơn xin Thường trú nhân cho IRCC. Cổng nộp hồ sơ có thể vẫn yêu cầu file, nhưng ứng viên có thể nộp file trống và chờ IRCC gửi văn bản hướng dẫn khám sức khỏe sau.

Nếu ứng viên đã nộp Phiếu khám sức khỏe trước đó cho IRCC thông qua một chương trình khác hoặc hiện đang lưu trú tại Canada có thể sẽ không cần phải khám sức khỏe thêm lần nữa.

Express Entry là gì?

Express Entry là một hệ thống quản lý đơn nộp cho các chương trình Nhân viên có Tay nghề Liên bang (Federal Skilled Worker Program), Diện Có Kinh nghiệm làm việc tại Canada (Canadian Experience Class), và chương trình Lao động có Tay nghề Liên bang (Federal Skilled Trades Program).

Để đủ điều kiện tham gia Express Entry, ứng viên cần có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu. Điểm CRS được tính dựa trên thang điểm đánh giá kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ, nghề nghiệp, độ tuổi và trình độ học vấn. Điểm càng cao ứng viên càng có nhiều cơ hội nhận được thư mời nộp đơn.

Các ứng viên nhận được thư mời Express Entry sau đó có thể nộp đơn xin thường trú. IRCC đặt mục tiêu xử lý 80% tất cả các đơn đăng ký Express Entry trong vòng sáu tháng.


Lựa chọn theo lĩnh vực ngành nghề là gì?

Chính phủ Canada đã thực hiện những thay đổi đối với Đạo luật bảo vệ người nhập cư và người tị nạn vào tháng 6 năm 2022 để cho phép bộ trưởng nhập cư lựa chọn các ứng viên có thể đóng góp cho các mục tiêu kinh tế của Canada, chẳng hạn như kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề cụ thể hoặc có chứng chỉ tiếng Pháp.

Vào tháng 5 năm 2023, IRCC đã công bố sáu nhóm nghề Express Entry mới:

  1. Nhóm ngành chăm sóc sức khỏe
  2. Nhóm ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học)
  3. Nhóm thợ lành nghề
  4. Nhóm ngành vận tải
  5. Nhóm ngành nông nghiệp và nông phẩm
  6. Có chứng chỉ tiếng Pháp

Các lĩnh vực ngành nghề này được chọn sau khi tham khảo ý kiến của các đối tác IRCC, các bên liên quan và chính quyền tỉnh bang.

Các lĩnh vực mới được lựa chọn phản ánh các luồng hiện có trong Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP), cho phép chính quyền tỉnh có khả năng lựa chọn các ứng viên có khả năng hòa nhập thành công nhất vào nền kinh tế của từng tỉnh. Những ứng viên này thường được lựa chọn dựa trên một ưu thế cụ thể như khả năng ngôn ngữ hoặc kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề đang có nhu cầu cao.

 Nguồn: IRCC